Hvorfor er det særligt vigtigt for startups at få styr på IP-rettigheder? | Focus Advokater

Hvorfor er det særligt vigtigt for startups at få styr på deres IP-rettigheder?

Nyt fra Focus Advokater P/S, den 22.9.2021

Hvorfor er det særligt vigtigt for startups at få styr på deres IP-rettigheder?

En rapport fra det Europæiske Patentkontor, EPO, viser at der er sammenhæng mellem vækst og brug af immaterielle rettigheder som f.eks. patenter for små- og mellemstore virksomheder. De virksomheder som bruger deres rettigheder aktivt har væsentlig større chance for fremtidig vækst. Rapporten understreger derfor, hvad vi allerede ved – det kan betale sig at investere i sine immaterielle rettigheder.


IPR kan sikre investering fra investor

For startups kan et registreret varemærke, design eller patent være afgørende for investeringen fra en potentiel investor. Investoren ønsker sin investering sikret ved at investere i en virksomhed, som har beskyttet deres varemærke, design og/eller patent. Derfor er det vigtigt, at der tidligt i forløbet omkring opstarten af en virksomhed gøres overvejelser omkring virksomhedens immaterielle rettigheder (IPR), og hvordan disse bør beskyttes.


Freedom to operate

Udover at beskyttelse af IPR, kan være afgørende for en potentiel investering fra en investor, så kan en registrering også give en startup ”freedom to operate”. Dermed forstås, at man sikrer sig, at det potentielle produkt og/eller idé kan markedsføres, og at det ikke risikerer at krænke andres rettigheder. Registreringen af rettigheden i form af et varemærke, design eller patent indebærer også en eneret til at bruge rettigheden erhvervsmæssigt og kan dermed give en betydelig kommerciel fordel.


3 råd fra Focus Advokater

  • Vurder tidligt i processen om jeres virksomhed produkt kan patenteres, og om jeres virksomheds navn og/eller logo bør registreres som et varemærke. Hvis der ikke kan opnås patent eller varemærkeregistrering, overvej at bevare så vidt mulig fortrolighed omkring jeres produkt og øvrige kommercielle forhold
  • Vurder tidligt i processen, hvorvidt der kan være risiko for, at jeres produkt eller navn/logo kan krænke andres rettigheder
  • Overvej at inddrage professionel rådgivning til ovennævnte.

 

Få tilskud til din varemærke- og designansøgning

Du kan søge om op til EUR 1.500 i tilskud, når du søger om registrering af dit varemærke- og design. Du kan læse mere om betingelserne for at søge tilskud her.

Det kan forekomme uoverskueligt at tænke på IPR, når man vil i gang med et startup. Første opgave bliver derfor at definere en IPR-strategi der giver mening for din virksomhed. Focus Advokaters IPR-team kan hjælpe med at fastlægge en strategi – både ud fra kommercielle og juridiske hensyn. Du kan kontakte os her.

 

 

Indlæg af
Mette Norrild

Mette Norrild

Juridisk assistent, IPR-sagsbehandler - kontraktret Læs mere