Henrik  Gisløv

Henrik Gisløv

Advokat (H), LL.M. - udpeget voldgiftsdommer

Profil

Henrik Gisløv er tilknyttet Focus Advokaters afdeling for Fast Ejendom, hvor han primært beskæftiger sig med procesret, entrepriseret, udbud og compliance.

Henrik har mange års erfaring med procesret og fører sager ved både Sø- og Handelsretten, byretten og landsretten, Højesteret, Voldgiftsinstituttet, Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed samt sager ved ICC og LCIA.

Medlemskaber

Medstifter af Young Arbitrators Copenhagen (YAC), bestyrelsesmedlem indtil maj 2018.

Uddannelse

Cand.jur. fra Københavns Universitet, 2009
Bestalling som advokat, 2017
Møderet for Landsret, 2017
Møderet for Højesteret, 2022.

Specialer

Undervisning

Censor ved den praktiske retssagsprøve, Advokatsamfundet
Voldgiftsdommer, Willem C, Vis International Commercial Arbitration Moot
Gæsteforelæser, Aarhus Universitet, International Commercial Arbitration.

Sprog

Engelsk og tysk.