Persondata (GDPR)

Specialjura

Persondata i praksis

Beskyttelsen af persondata spiller en stadig stigende rolle i samfundet. Vi har i Danmark haft regler om beskyttelse af ”registrer” siden 1970’erne, og i år 2000 blev reglerne skærpet og beskyttelsen af personoplysninger ophøjet til en menneskeret i EU. Den væsentligste udvikling skete dog, da EU i april 2016 vedtog indførelse af en fælles EU-persondataforordning (GDPR), som fik virkning fra 25. maj 2018. Med persondataforordningen blev reglerne endnu engang skærpet, og det samme vil håndhævelsen og bødeniveauet blive.

Focus Advokater har et team af specialister, som har indgående kendskab til reglerne om behandling af personoplysninger og erfaring i at omsætte dyb teoretisk viden om persondatareglerne til praktiske løsninger, som er anvendelige for den enkelte virksomhed. Vi har bl.a. hjulpet vores kunder med følgende opgaver:

 • Rollen som fast ekstern databeskyttelsesrådgiver (DPO)

 • Løbende samarbejde
 • Generel rådgivning om persondatareglerne
 • Anmeldelser, ansøgninger og klagesager hos Datatilsynet
 • Skræddersyet workshop med nøglemedarbejdere i virksomheden
 • Udarbejdelse og revision af databehandleraftaler
 • Udarbejdelse af privatlivspolitikker, IT-sikkerhedspolitikker, samtykkeerklæringer m.v.
 • Undervisning af virksomhedens medarbejdere
 • Håndtering af persondata på koncernniveau
 • Særregler ved overførsel af data ud af EU
 • Regulering af persondata i IT-kontrakter
 • Udarbejdelse af compliance rapport inkl. konkrete anbefalinger til lovliggørelse.

Artikler og vejledninger fra Focus Advokater

Focus Advokater har udarbejdet en række artikler og vejledninger omkring overholdelse af persondatareglerne i praksis. Nogle af disse er alene til rådighed for kunder, som køber en af vores pakker (se nedenfor), men foreløbigt er følgende vejledninger tilgængelige for alle:

 

Reference

Juraen binder fynsk softwareprojekt sammen

"Jeg spurgte mit netværk på LinkedIn efter specialister i SaaS (Software as a Service), GDPR og Tech, fordi jeg ville have den bedste sparring, jeg overhovedet kunne få til projektet. Det afgørende i mit valg var, at Jesper var en af landets mest erfarne på området, og samtidig var han pragmatisk i forhold til den opgave, der skulle løses,”

Serieiværksætter Daniel Gjøde, der bl.a. står bag appen ’Connie’.

 

 

Tilmeld dig GDPR NYT

GDPR NYT er Focus Advokaters nyhedsbrev målrettet de, der arbejder med og inden for persondataområdet. Med GDPR NYT får du de væsentligste nyheder på databeskyttelsesområdet direkte i din indbakke. Tilmeld dig her. 

Pakkeløsninger

Focus Advokater har udviklet en række pakkeløsninger, som du kan læse mere om nederst på denne side. Løsningerne drager nytte af vores erfaringer fra tidligere projekter om persondataforordningen, men bliver selvfølgelig skræddersyet jeres virksomheds individuelle behov.

Vil du vide mere om vores pakkeløsninger, herunder priser og estimater m.v., er du velkommen til at kontakte advokat, Ph.D. Jesper Løffler Nielsen på telefon 6314 4511 eller på jln@focus-advokater.dk.

Læs også om IT ret.

Eksempler på vores pakkeløsninger:
 • SMV-pakke

Det kan være en stor mundfuld for små og mellemstore virksomheder at sætte sig ind i databeskyttelseskravene og efterleve de til tider komplekse regler – uden at det hæmmer dagligdagen med risiko for overimplementering.

For et fast beløb udarbejder Focus Advokater den nødvendige GDPR-dokumentation kogt ned til tre dokumenter, der gør det nemt for jer at implementere og vedligeholde i den daglige drift. Ved hjælp af document automation guider vi jer igennem en kort spørgeramme, der giver os de nødvendige informationer. Herefter færdiggør og kvalitetssikrer vi dokumenterne og sender jer dem, inden for en uge fra besvarelsen af spørgerammen.

Pakken består af et samlet GDPR-dokument indeholdende den lovpligtige fortegnelse, oversigt over sletteprocedurer, databehandlere og IT-sikkerhed samt procedure for håndtering af henvendelser fra registrerede. Hertil udarbejder vi de relevante privatlivspolitikker til hhv. eksterne (kunder, hjemmesidebesøgende, leverandører m.fl.) og medarbejdere.

 • GDPR-opfølgning

Med denne pakke sikrer I fortsat databeskyttelse og effektiv implementering i hele organisationen.

Focus Advokater tilbyder en trykprøvning af, hvorvidt I lever op til kravene i dag, herunder om I er i stand til at fremlægge den nødvendige dokumentation. Vores kontrol tager afsæt i de krav og spørgsmål, som Datatilsynet kan finde på at stille ved et tilsynsbesøg, og vi følger op med en skriftlig erklæring, der opsummerer resultatet af kontrollen. En sådan erklæring er en vigtig del af jeres samlede dokumentation og kan med fordel bruges som led i afrapportering til ledelse, investorer og kunder.

 • DPO Service

Hvad enten I er forpligtet til at have en DPO (databeskyttelsesrådgiver) eller ønsker at udpege en frivilligt pga. jeres størrelse, kompleksitet, eller fordi det har en god signalværdi over for kunder og interessenter, kan Focus Advokater hjælpe som ekstern DPO.

Vi tilbyder et team af specialister, der bl.a. står klar med løbende sparring, implementering, kontroller, afrapportering, uddannelse af medarbejdere samt håndtering af hændelser som sikkerhedsbrud eller anmodninger fra registrerede. Alt sammen til en fleksibel og konkurrencedygtig pris og med vores ansvarsforsikring i ryggen.

Kontakt os
Jesper Løffler Nielsen

Jesper Løffler Nielsen

Associeret partner, advokat (L), Ph.D., leder af Focus Advokaters Tech Team Læs mere
Rikke Graff Merkel

Rikke Graff Merkel

Juridisk konsulent, cand. jur. Læs mere
Maria-Louise Frydenlund Pedersen

Maria-Louise Frydenlund Pedersen

Advokatfuldmægtig Læs mere


Kontakt os

Se alle medarbejdere eller søg herunder

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder fra Focus Advokater

Tilmeld

Nyheder
Se flere nyheder