Christian  Dyrhauge-Klargaard

Christian Dyrhauge-Klargaard

Associeret partner. advokat (H)

Profil

Christian Dyrhauge-Klargaard arbejder primært med insolvensret samt entrepriseret og tvister. Han er tilknyttet henholdsvis Focus Advokaters afdeling for insolvensret og afdelingen for fast ejendom.

I en årrække har Christian Dyrhauge-Klargaard arbejdet med insolvensret og behandlet konkursboer som kurator, ligesom han har rådgivet nødlidende virksomheder eller disses kreditorer. Han er optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel over kuratorer i Svendborg retskreds og Odense retskreds.

Yderligere arbejder Christian Dyrhauge-Klargaard særligt med rådgivning af entreprenører og professionelle bygherrer under byggeriets udførelse og med tvisteløsninger, herunder med førelse af rets- og voldgiftssager. Christian har indgående proceserfaring, og han har ført et betydeligt antal rets- og voldgiftssager.

Herudover beskæftiger Christian Dyrhauge-Klargaard sig med lejeret med vægt på husordenssager og udsættelse.

Medlemskaber

Christian Dyrhauge-Klargaard er medlem af Danske Ejendomsadvokater, Danske Insolvensadvokater samt AIDA – Det Danske Selskab for Forsikringsret.

Uddannelse

Cand. jur. fra Københavns Universitet, 2001
Bestalling, 2004
Møderet for Højesteret, 2010
Voldgiftsdommeruddannelsen, Danske Advokater, 2021