Christian  Dyrhauge-Klargaard

Christian Dyrhauge-Klargaard

Advokat (H)

Profil

Christian Dyrhauge-Klargaard arbejder primært med entrepriseret og med behandling af konkursboer og er tilknyttet henholdsvis Focus Advokaters afdeling for fast ejendom og afdelingen for insolvens.

Han arbejder særligt med rådgivning af entreprenører og professionelle bygherrer samt offentlige myndigheder forud for aftaleindgåelse, under byggeriets udførelse og med tvistløsning, herunder med førelse af rets- voldgiftssager.

I en årrække har Christian Dyrhauge-Klargaard yderligere rådgivet nødlidende virksomheder eller disses kreditorer ved behandling af konkursboer.

Herudover beskæftiger Christian Dyrhauge-Klargaard sig med lejeret, ligesom Christian Dyrhauge-Klargaard har ført et betydeligt antal retssager vedrørende erstatnings- og forsikringsretlige forhold, særligt omkring professionsansvar og personskadeerstatning.

Medlemskaber

Christian Dyrhauge-Klargaard er medlem af Danske Ejendomsadvokater, JUC Netværk i Entreprise og Byggeri (Aarhus) samt AIDA – Det Danske Selskab for Forsikringsret.

Uddannelse

Cand. jur. fra Københavns Universitet, 2001
Bestalling, 2004
Møderet for Højesteret, 2010.