Morten Maagaard Rasmussen

Morten Maagaard Rasmussen

Associeret partner, advokat (L)

Profil

Morten Maagaard Rasmussens primære arbejdsområder er selskabsret, virksomhedsoverdragelser og skatteret.

Inden for selskabsret rådgiver Morten Maagaard Rasmussen om aktionærforhold og ejerstrukturer, selskabsetablering, omstruktureringer, fusioner og spaltninger samt oprettelse af ejeraftaler. Herudover rådgiver Morten Maagaard Rasmussen en række offentligt ejede selskaber, fonde og selvejende institutioner blandt inden for kulturområdet.

Morten Maagaard Rasmussen har endvidere stor erfaring med rådgivning og gennemførelse af køb og salg af virksomheder.

Inden for skatteret rådgiver Morten Maagaard Rasmussen primært om gennemførelsen af omstruktureringer samt generationsskifte.

Medlemskaber

Medlem af Danske Skatteadvokater.

Uddannelse

Cand.jur.: Aarhus Universitet 2006
HA(jur.): Syddansk Universitet, Odense 2003
Bestalling: 2009. Møderet for landsret.