Forsikring

Forsikring og garanti

 

Focus Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Alle advokater hos Focus Advokater er omfattet af vores ansvarsforsikring. Dette gælder uanset om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Focus Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.