Første ankeafgørelser i sagerne om Odense Letbane

Reference: FOA Odense, den 29.10.2017

Focus Advokater, v/advokat Mads Spanggaard Stokholm, har bistået FOA Odense i forbindelse med Odense Letbanes ekspropriation af et areal på ca. 1.020 m² til udvidelse af Vesterbro som et led i etableringen af letbanen. FOA Odense fik bl.a. permanent eksproprieret 32 p-pladser.

Taksationskommissionen, der er den øverste administrative myndighed på området, traf den 29.10.2017 en af de første ankeafgørelser i sagerne om Odense Letbane. Ved afgørelsen blev erstatningen til FOA Odense næsten fordoblet fra knap 1,7 mio. kr. til knap 3,4 mio. kr. i forhold til underinstansens, Ekspropriationskommissionens, afgørelse. Det bemærkes, at det alene var Odense Letbane, der havde anket Ekspropriationskommissionens afgørelse med påstand om at få erstatningen nedsat til 0 kr. På trods heraf valgte Taksationskommissionen altså at forhøje erstatningen markant.

 

Hvis du eller din virksomhed har udsigt til at blive eksproprieret i forbindelse med Odense Letbane eller andre anlægsprojekter, kan advokat Mads Spanggaard Stokholm kontaktes for en uforpligtende drøftelse af din sag.