Køb og salg af investeringsejendomme (M&A Real Estate)

Transaktionsjura

Focus Advokater bistår med rådgivning ved køb og salg af erhvervsejendomme, både ved aktiv overdragelse og ved overdragelse af selskaber.

I vores rådgivning indgår alle aspekter af sådanne overdragelser, herunder vurdering af risici, hvad enten den er af lejeretlig, miljøretlig eller hvilken som helst anden karakter.

Rådgivningen ydes både til køb af ejendomme, der indeholder udviklingspotentiale, og til ejendomme, der må betragtes som færdigudviklet, herunder i investeringsøjemed. I forbindelse med rådgivningen deltager vi i forhandlingen med modparten, offentlige myndigheder, teknikere, ligesom vi deltager i vurderingerne af finansieringen af ejendommen og indgår i forhandlinger

 

om finansieringen af ejendommen og indgår i forhandlinger med finansielle parter om vilkårene for medvirken.

Det er væsentligt for os, at vores rådgivning ydes prompte, så forhandlinger m.v. ikke mister momentum, men i stedet bidrager til at skabe et korrekt billede af, at rådgivningen medvirker positivt til at bringe sagen videre og endeligt på plads.

 

Kontakt os
Jesper Hauschildt

Jesper Hauschildt

Partner, advokat (H) Læs mere
Merete Vangsøe Simonsen

Merete Vangsøe Simonsen

Partner, advokat (L) Læs mere
Thomas Bøgholm

Thomas Bøgholm

Partner, advokat (L) Læs mere
Sanne Alrik Sørensen

Sanne Alrik Sørensen

Advokat (L) Læs mere
Karina Dolmer Hansen

Karina Dolmer Hansen

Advokat (L) Læs mere
Signe Hastrup Holst

Signe Hastrup Holst

Advokat Læs mere
Miichael  Nørregaard

Miichael Nørregaard

Advokat Læs mere
Henning  Moritzen

Henning Moritzen

Partner, advokat Læs mere
Jakob  Juul-Sandberg

Jakob Juul-Sandberg

Videnadvokat, ph.d. Læs mere