Landbrug, skove og gartnerier

Virksomhedsjura

Uafhængig rådgivning med dybtgående branchekendskab

Focus Advokater er blandt Danmarks førende juridiske og forretningsmæssige rådgivere inden for gartneri, skov- og landbrug. Vores specialafdeling har et indgående kendskab til de særlige forhold på området. 

Vi yder rådgivning og løsninger vedrørende:
  • Handel med gartneri-, landbrugs- og skovejendomme og bedrifter
  • Strukturering af virksomhed, herunder driftssamarbejder
  • Finansiering og genopretning
  • Natur- og miljøforhold
  • Generationsskifte

 

  • Forpagtning
  • Etablering i udlandet
  • Køb og salg af produkter
  • Offentlig planlægning og regulering.
Kontakt os