Shipping, offshore og transport

Specialjura

Søret
- rederierhvervet er en kompliceret, international og kapitaltung branche

Focus Advokater bistår rederier, operatører, befragtere, værfter, banker og forsikringsselskaber med rådgivning i tilknytning til skibsfarten. 

 

Transportret
- virksomheden bør sikres optimalt mod tabt eller forsinket gods

Transportret vedrører de regler, der gælder, hvor gods går tabt, forsinkes eller beskadiges under transport. Reglerne er forskellige for de enkelte transportformer. Bl.a. gælder der korte forældelsesfrister og andre særlige regler, som virksomheden skal kende for at undgå tab af rettigheder. Når en skade er sket, bør det omgående slås fast, om der er fuld forsikringsdækning - og hvis ikke, hjælper Focus Advokater med at sikre den bedst mulige retsstilling, såvel i Danmark som i udlandet med bistand fra vores net af samarbejdspartnere på alle kontinenter.

 

Vi rådgiver bl.a. indenfor:

Søret:

 • Certepartier, pool-aftaler, offshore-kontrakter m.v.
 • Etablering af rederier
 • Forhandling af værftskontrakter
 • Spørgsmål vedr. tonnageskat
 • Grundstødninger
 • Kollisioner og bjergning
 • Forsikringsspørgsmål
 • Skibsarrester.

Transportret:

 • Ladningsskader
 • Bortkomst og forsinkelse af gods
 • Logistikkontrakter
 • Førelse af retssager om transport i indland/udland
 • Spørgsmål om vareforsikring
 • Remburs og anden kreditsikring.

 

Kontakt os