Retssagsbehandling

Konfliktjura

Vi kan forhindre, at konflikten breder sig

Tvister og retssager – og konflikter i det hele taget – er uundgåelige i et dynamisk samfund. Hos Focus Advokater tror vi på, at vi kan gøre en forskel, og at godt advokatarbejde enten kan forhindre en konflikt i at brede sig eller bringe konflikten til en hurtigere afslutning. Vores erfaring i procedure og den særlige ekspertise, der er forbundet med at kunne føre sager for landets højeste domstol er vigtige forudsætninger for at kunne rådgive din virksomhed om det forventede udfald af en retssag. 

Med Focus Advokater på din side er du sikret både rådgivning under konflikten og overblik over sagens konsekvenser for din virksomheds videre drift og udvikling. Vi ved, at både du, dine medarbejdere og virksomheden skal videre efter konflikten. Det er et væsentligt aspekt i vores rådgivning.

Vi fører:
  • By-, lands- og højesteretsprocedurer
  • Foreløbige forbuds- og arrestsager typisk vedr. IPR-krænkelser og hurtig sikring af krav
  • Bevisoptagelse og syn og skøn
  • Klagesager for nævn og råd. 
Kontakt os