OPP projekter (Offentlig-private partnerskaber)

Specialjura

OPP projekter

Projektudviklingen er ofte karakteriseret ved, at mange opgaver skal løses simultant eller betinget af opfyldelse af forskellige forudsætninger. Hos Focus Advokater bidrager vi til, at alle disse forhold løses. Det skaber det bedst mulige resultat og sparer dig for unødige projektomkostninger.

Herudover deltager vi i løsning af tvister, både hvad køberetlige og entrepriseretlige forhold angår. Vi bistår i forbindelse med eventuelle tvisters løsning, hvad enten det sker i forbindelse med mediation, voldgift, civile domstole eller på anden vis.

Vores rådgivning i forbindelse med udvikling og gennemførelse af ejendomsprojekter omfatter alle aspekter.

 

 

Vores rådgivning i forbindelse med udvikling og gennemførelse af ejendomsprojekter omfatter alle aspekter, herunder:
  • Den overordnede rådgivning om projektets bonitet, erhvervelse af grunde, entrepriseformer og –udbud
  • Forhandlinger med myndigheder, teknikere og parter, planforhold, miljøforhold
  • Alle øvrige aspekter af projekt- og gennemførelsesfasen.
Kontakt os
Merete Vangsøe Simonsen

Merete Vangsøe Simonsen

Partner, advokat (L), leder af afdelingen for Fast Ejendom Læs mere