Prispolitik

Det er afgørende for os, at vores juridiske rådgivning skaber værdi for vores kunder, og at vi sammen med kunderne afstemmer pris og forventninger til vores ydelser

Det kan være vanskeligt at fastsætte en samlet pris på en opgave ved opgavens modtagelse. Derfor har vi forskellige prismodeller. Når vi påtager os en ny opgave, finder vi sammen med kunden den prismodel, der passer bedst til opgaven – eller en kombination af flere prismodeller. Vi giver gerne et prisoverlag, når vi modtager opgaven, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer kunden, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige prisoverslaget.

 

Afregning efter timeforbrug

Vores mest anvendte prismodel er afregning efter medgået tid. Det er en prismodel, der resulterer i en præcis afregning på baggrund af opgavens omfang og kompleksitet og de specialkompetencer, der er brugt på at løse opgaven. Timesatser varierer alt efter hvilken juridisk medarbejder, der udfører arbejdet.

 

Fast pris på opgaven

I situationer, hvor hele rådgivningsopgaven kan defineres på forhånd, kan vi på baggrund af nogle specifikke forudsætninger give en fast pris på opgaven.

 

Generelt

I situationer, hvor vi ikke på forhånd har aftalt en prismodel, baseres vores pris på forskellige parametre:

  • Sagens juridiske og forretningsmæssige kompleksitet

  • Det forventede tidsforbrug

  • Omfanget af anvendt specialviden

  • Omfanget af arbejde under tidspres eller uden for normal arbejdstid.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, eksempelvis tinglysnings- og retsafgifter, gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, udgifter til større kopiering og forsendelse mv. betales af kunden ud over honoraret.

 

Orientering om retshjælp

Når vi påtager os en opgave for dig som privatperson, undersøger vi altid i hvilket omfang, du kan få offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller ifølge den forsikring, du har tegnet. Hvis salæret skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller forsikringsselskabet, vil du blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget mv. Vi forbeholder os imidlertid ret til at frasige os sager, der salærmæssigt skal dækkes af en privat retshjælpsforsikring.

 

Uforpligtende tilbud

Du er altid velkommen til at tage en uforpligtende snak med vores jurister. Kontaktpersoner inden for vores forskellige forretningsområder finder du her.
Du er også velkommen til at ringe på vores hovednummer tlf. 63 14 20 20, så hjælper vi dig gerne videre.

 


Kontakt os

Se alle medarbejdere eller søg herunder

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder fra Focus Advokater

Tilmeld

Nyheder
Se flere nyheder