Voldgift

Konfliktjura

Et alternativ til langvarige konfliktløsninger ved domstolene

Mange kontrakter i erhvervsforhold har indbygget voldgiftsklausuler til afgørelse af konflikter i kontraktforhold. Det er vigtigt, at klausulerne er rigtigt formuleret fra starten, så de læses og fortolkes korrekt. Focus Advokater har flere voldgiftsdommere med særlig diplomuddannelse i at håndtere voldgiftssager - både som parts- og neutral-udpegede voldgiftsmænd og som advokater for en part i en given sag.

Med Focus Advokater på din side er du sikret både rådgivning under konflikten og overblik over sagens konsekvenser for din virksomheds videre drift og udvikling. Vi ved, at både du, dine medarbejdere og virksomheden skal videre efter konflikten. Det er et væsentligt aspekt i vores rådgivning.

Vi håndterer
  • Internationale voldgiftsager om kommercielle tvister, der typisk føres på engelsk i regi af de store internationale voldgiftsinstitutter, f.eks. ICC
  • Nationale danske voldgifter
  • Byggevoldgifter
  • Mediation og mægling.

 

Kontakt os
Michael Clemmensen

Michael Clemmensen

Partner, advokat (H), certificeret voldgiftsdommer Læs mere
Søren Andersen

Søren Andersen

Partner, advokat (H) Læs mere
Mads Spanggaard Stokholm

Mads Spanggaard Stokholm

Advokat (L) - orlov frem til 1.9.2019 Læs mere
Christian  Dyrhauge-Klargaard

Christian Dyrhauge-Klargaard

Advokat (H) Læs mere