Skat, moms og punktafgifter

Specialjura

Professionel og helhedsorienteret rådgivning

Focus Advokaters skatteretsgruppe tilbyder fokuseret rådgivning, planlægning og procesførelse om dansk og international skatteret, moms- samt told- og afgiftsspørgsmål. I tæt samarbejde med vores øvrige specialegrupper og eksterne partnere kombinerer vi vores skatteretskompetencer med forretningsmæssig og kommerciel indsigt for at sikre innovative og integrerede løsninger.

Erhvervslivet konfronteres i stigende grad med problemstillinger, der involverer afgiftsretlige aspekter i bred forstand. Focus Advokater er et af de få advokatfirmaer, der yder rådgivning om og fører sager inden for moms- og afgiftsområdet. Vi sikrer din virksomhed en professionel og helhedsorienteret rådgivning, hvor afgiftsretlige forhold indgår på lige fod med de øvrige juridiske discipliner.

Læs også mere om IPR

Vi bistår bl.a. med:
 • Skat ved virksomhedsetablering og -omdannelse
 • Skat ved valg af selskabsform
 • Skat ved køb og salg af virksomheder eller fast ejendom
 • Rekonstruktioner
 • Generationsskifte
 • Koncern- og sambeskatning
 • Ind- og udstationering af medarbejdere
 • Skatteproces
 • Personbeskatning
 • Kontakt til myndighederne vedr. moms- og afgiftsforhold
 • Rådgivning vedr. moms- og afgiftsmæssigbehandling af diverse transaktioner, herunder fast ejendom og off. projekter
 • Rådgivning om moms-, lønsums- og afgiftsoptimering
 • Førelse af moms- og afgiftssager ved såvel landsskatteret som domstolene.

 

Kontakt os
Tine Seehausen

Tine Seehausen

Partner, advokat (L), Cand.merc.aud, LLM in VAT and indirect tax Læs mere
Morten Maagaard Rasmussen

Morten Maagaard Rasmussen

Associeret partner, advokat (L) Læs mere