Tanja Boskovic Kristensen

Tanja Boskovic Kristensen

Advokat

Profil

Tanja Boskovic Kristensen er tilknyttet Focus Advokaters afdeling for kontrakt- og selskabsret samt teamet for konkurrenceret, hvor hun primært arbejder med udarbejdelse, forhandling og indgåelse kommercielle kontrakter, herunder forhandler- og distributionsaftaler, indkøbsaftaler, leverandøraftaler, salgs- og leveringsbetingelser. Tanja beskæftiger sig desuden med konkurrenceret særligt i relation til kontraktindgåelse og sager om overtrædelse af konkurrenceretten.

Tanja yder også bistand til virksomheder i forbindelse med implementering af complianceprogrammer, der skal sikre, at virksomheden driver sin forretning på en lovlig, etisk og ansvarlig måde. Hun har desuden interesse for ESG (Environmental, Social and Governance), og rådgiver om, hvordan virksomheder bedst muligt kan integrere bæredygtigheds- og ansvarlighedsaspekter i deres forretningsstrategi og -praksis.

Endeligt beskæftiger Tanja sig med advokatundersøgelser i sager, hvor der er mistanke om, at en virksomhed har været udsat for eller er involveret i strafbare forhold eller uregelmæssigheder af alvorlig karakter.

 

Uddannelse

Cand. jur., Syddansk Universitet, 2020
Bestalling hos Focus Advokater P/S, 2023.

Specialer

Undervisning

Tanja har tidligere undervist i Rets- og Kontraktøkonomi på Syddansk Universitet.

Sprog

Engelsk.