Distributionsaftaler - forhandlere, agenter og franchise

Virksomhedsjura

Aftalerne mellem forhandler og leverandør/producent om afsætning af produkter kan ofte være afgørende for, om virksomheden får succes

Der er mange faldgruber i distributionsaftaler, og valget af distributionsform afhænger af leverandørens strategi og hvilke produkter, der er tale om. Det er vi bevidste om hos Focus Advokater, og vi har mange års erfaring med at udarbejde distributionsaftaler for både distributører, leverandører og producenter. Vi er bekendt med og tager højde for de faldgruber og muligheder, der er i de forskellige distributionsformer, ligesom vi tager højde for netop din branche og de særlige forhold, der er i branchen.

En god og gennemtænkt distributionsaftale medfører, at eventuelle fremtidige problemer er belyst og håndteret allerede ved indgåelse af aftale, ligesom aftalen sikrer mekanismer for kompensation og genforhandling, hvis aftalen brydes eller forholdene ændrer sig. Da distributionsaftaler indgås mellem virksomheder, er de underlagt blandt andet EU’s og Danmarks konkurrenceregler. Focus Advokater har stor erfaring med at navigere i – og udnytte – de muligheder og udfordringer, konkurrenceretten giver både distributører, leverandører og producenter - nationalt som internationalt.

Forretningsområdet ”distributionsaftaler” hører under Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret. Afdelingen er solidt placeret som en førende juridisk rådgiver for virksomheder i ind- og udland inden for alle områder af konkurrenceretten.

Vores rådgivning
Det er vores vision er at yde juridisk rådgivning med kommercielt fokus, så din virksomheds interesser varetages bedst muligt. Vi sætter os ind i din forretning, den situation og de udfordringer, som din virksomhed måtte stå overfor. Vores rådgivning er derfor ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for distributionsaftaler, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.

 

Vi yder høj kvalitativ juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med
  • Valg af distributionsform
  • Forhandling, indgåelse og fortolkning af distributionsaftaler
  • Selektiv distribution
  • Eksklusiv distributionsnetværk (eneforhandling)
  • Massedistribution
  • Franchiseaftaler

  • Agentaftaler

  • Alternative distributionsformer

  • Dominerende virksomheders distributionsaftaler.

Kontakt os
Michael Clemmensen

Michael Clemmensen

Partner, advokat (H), certificeret voldgiftsdommer Læs mere
Jesper Kruse  Markvart

Jesper Kruse Markvart

Partner, advokat (L), LL.M. in Competition Law and Economics Læs mere
Jacob von Gehren

Jacob von Gehren

Advokat, Rechtsanwalt, Honorær konsul for Tyskland Læs mere