Hans Henrik Banke

Hans Henrik Banke

Partner, advokat (H), leder af afdelingen selskabs-, skatte- og kontraktret

Profil

Hans Henrik Banke er afdelingsleder i afdelingen for Selskabs- og Skatteret. Han arbejder med selskabsret, aktionærforhold, fonde og ejerstrukturer og har arbejdet med dette i mange år. Han har tidligere undervist i selskabsret på henholdsvis Handelshøjskolen i Århus og Syddansk Universitet.

Hans Henrik Banke arbejder endvidere med vindmølleprojekter og forsyningssektoren og har været med i pionerarbejdet med at omdanne de første kommunale forsyninger til forsyningsselskaber. De opgaver, han bistår med inden for forsyningssektoren, er strukturering af forsyningskoncerner, konsolidering og mere driftsorienterede opgaver som EU-udbud, afgrænsning af aktivitetsområder og håndtering af en række speciallove inden for sektorerne. Herudover rådgiver han såvel tilbudsgivere som udbydere inden for EU-udbudsretten.

Uddannelse

Cand.jur. fra Aarhus Universitet, 1984
Bestalling hos Advokatfirmaet Storm Mortensen, Århus (Kromann Reumert), 1987
Møderet for Højesteret og landsret.