Jacob  Fabritius de Tengnagel

Jacob Fabritius de Tengnagel

Associeret partner, advokat (H)

Profil

Jacob Fabritius de Tengnagel er tilknyttet Focus Advokaters afdeling for fast ejendom.

Jacob beskæftiger sig med alle typer af opgaver og sager, der vedrører fast ejendom. Det gælder særligt lejeret og regulering af fast ejendom i bred forstand. Jacob yder bl.a. rådgivning om plan- og miljøret, ekspropriation og servitut- og naboret samt tingsretlige forhold. Dette gælder også i forhold til grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger samt om de udfordringer, der internt og eksternt kan opstå i sådanne fællesskaber omkring fast ejendom.

Derudover rådgiver Jacob om offentligretlige forhold, herunder bl.a. kommunalret/kommunalfuldmagtens grænser og aktindsigtssager samt sager for klagesager ved forskellige nævn, som f.eks. planklagenævnet.

Jacob mange års erfaring med at føre voldgifts- og retssager, herunder også større komplekse sager med flere parter bl.a. i form af gruppesøgsmål.

Medlemskaber

Jacob er medlem Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark (FARD) og af Danske Miljøadvokater.

Uddannelse

Cand.jur. fra Aarhus Universitet, 2002
Bestalling som advokat hos LETT, Kolding (2009)
Møderet for Højesteret.