Advokatetiske regler

Hos Focus Advokater varetager vi altid kundens interesser bedst muligt

Vores kvalitetssikring omfatter en række interne procedurer og regler for alle vores ansatte, som supplerer de advokatetiske regler om bl.a. god advokatskik, lov om værdipapirhandel og lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. I denne proces ligger naturligvis også fuld fortrolighed og en garanti for, at vi har undersøgt habilitet og interesseforhold, før vi påtager os en given sag. 

Advokaterne hos Focus Advokater P/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.  

Det er Advokatrådet, der fører tilsyn med advokaterne, ligesom det er Advokatrådet, der har udarbejdet de advokatetiske regler. Advokatnævnet er et lovbestemt uafhængigt klageorgan, der påser overholdelsen af god advokatskik. Advokatnævnet kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes. Du kan læse mere om de advokatetiske regler på  Advokatsamfundets hjemmeside, ligesom du kan læse mere om god advokatskik og klageadgang på siden her.

 

 Kontakt os

Se alle medarbejdere eller søg herunder

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder fra Focus Advokater

Tilmeld

Nyheder
Se flere nyheder