Konkurrenceret

Specialjura

Skærpede regler kræver større opmærksomhed i virksomhederne

 

Den strenge håndhævelse af både den danske konkurrencelovgivning og EU-konkurrenceretten, kombineret med de meget alvorlige sanktioner (blandt andet muligheden for fængselsstraf til ledende medarbejdere) medfører, at konkurrenceretten er et område, alle virksomheder skal anstrenge sig for at overholde. Konkurrenceretten giver dog ikke kun din virksomhed udfordringer – den giver også muligheder.

 

Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret er solidt placeret som en førende juridisk rådgiver til virksomheder i ind- og udland inden for alle områder af konkurrenceretten.

 


Vores rådgivning

Det er vores vision er at yde juridisk rådgivning med kommerciel tilgang, så din virksomheds interesser varetages bedst muligt. Vi sætter os ind i din forretning, den konkurrenceretlige situation og de udfordringer, som din virksomhed måtte stå overfor. Vores rådgivning er derfor ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.

Læs også om IT ret.

DawnRaidManual,FocusAdvokater

Download Focus Advokaters vejledninger om håndtering af Dawn Raid eller få tilsendt vores Dawn Raid Program - bestil her.

 

Vi yder høj kvalitativ juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med
 • Vertikale aftaler, f.eks. selektiv distribution og eksklusiv distribution
 • Horisontale aftaler, f.eks. specialiseringsaftaler og forsknings- og udviklingsaftaler
 • Joint venture aftaler
 • Konsortiesamarbejder til offentlige og private udbud
 • Non-Disclosure og licensaftaler vedrørende immaterielle rettigheder
 • Kontrolbesøg/Dawn Raids
 • Opnåelse af immunitet og strafnedsættelse
 • Indbringelse af og forsvar mod klager til Konkurrencestyrelsen eller Kommissionen
 • Dominerende virksomheders forhold, f.eks. priser, rabatter og leveringsnægtelse
 • Erstatningssager som følge af en overtrædelse af konkurrencereglerne
 • Udarbejdelse af compliance programmer
 • Målrettet undervisning af virksomheders ansatte, så overholdelse af konkurrencereglerne implementeres i virksomhedens kultur
 • Konkurrenceretlige forhold i forbindelse med køb og salg af virksomheder
 • Statsstøtte.

 

Kontakt os
Jesper Kruse Markvart

Jesper Kruse Markvart

Advokat, LL.M. in Competition Law and Economics Læs mere
Michael Clemmensen

Michael Clemmensen

Partner, advokat (H), certificeret voldgiftsdommer Læs mere
Louise Bjerre Klaaby

Louise Bjerre Klaaby

Advokatfuldmægtig Læs mere