Maria Lolch B. Kristensen

Maria Lolch B. Kristensen

Advokat

Profil

Advokat Maria Lolch B. Kristensen er tilknyttet Focus Advokaters afdeling for fast ejendom i teamet for entrepriseret og proces, hvor hun arbejder med alle aspekter af entrepriseretten og civile retssager. Maria er endvidere tilknyttet teamet for udbudsret, hvor hun rådgiver såvel ordregivere som tilbudsgivere inden for udbudsretten, herunder i forbindelse med gennemførelsen af udbud.

Desuden beskæftiger Maria sig desuden med køber- og sælgerrådgivning i forbindelse med handel af fast ejendom, især bolighandler.

Uddannelse

Cand.jur. fra SDU, 2019
Bestalling hos Focus Advokater P/S, 2022.