Lene Aggerholm

Lene Aggerholm

Sagsbehandler - insolvens

Profil

Lene Aggerholm er tilknyttet Focus Advokaters afdeling for insolvensret. Her er hendes primære arbejdsområder konkurs- og rekonstruktionsbehandling, oprettelse af testamenter og ægtepagter.

Derudover er Lene kontorets bibliotekar.

Uddannelse

Advokatsekretær.