Karina Dolmer Andersen

Karina Dolmer Andersen

Partner, advokat (L)

Profil

Karina Dolmer Andersen er tilknyttet Focus Advokaters afdeling for fast ejendom, hvor hun primært yder rådgivning inden for entrepriseret. Dette gælder både rådgivning forud for aftaleindgåelse, udfærdigelse af kontrakter, rådgivning under byggeriets udførelse og tvistløsning.

Karina Dolmer Andersen rådgiver ligeledes såvel tilbudsgivere som udbydere indenfor udbudsretten, herunder bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af kontrakter og fastlæggelse af udbudsstrategi, gennemførelse af udbud, herunder deltagelse i dialoger og forhandlinger samt kvalitetssikring af udbudsmateriale.

Lejeret er også et af Karina Dolmer Andersens specialer. Her rådgiver hun vores kunder forud for aftaleindgåelse, forhandling og koncipering af kontrakter samt tvistløsning.

Derudover beskæftiger Karina Dolmer Andersen sig med rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom samt med retssagsbehandling inden for flere erhvervsjuridiske felter.

 

Medlemskaber

Det Danske Selskab for Byggeret
JUC Netværk i Entreprise og Byggeri
JUC Netværk i Udbudsret

Uddannelse

HA(jur.) fra Syddansk Universitet, 2010

BA. jur. fra Syddansk Universitet, 2012

Cand.jur. fra Syddansk Universitet, 2013

Bestalling 2016

Specialistuddannelse i retssagsbehandling og procedure, Danske Advokater, 2016
Møderet for landsret, 2018
Udbudscertificering 2019.