Klageadgang

Focus Advokater P/S

Klageadgang

I Focus Advokater bestræber vi os på at leve op til kundernes forventninger, og vi arbejder målrettet på at levere juridisk rådgivning på et højt etisk og fagligt niveau.

Hvis vores rådgivning ikke lever op til dine forventninger, anmoder vi om, at du henvender dig til den sagsansvarlige partner. Din henvendelse vil blive behandlet så hurtigt som muligt.

Focus Advokater er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Focus Advokater og/eller utilfredshed med Focus Advokaters adfærd, kan du klage over salærets størrelse og/eller adfærden til:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tel. 33 96 97 98
Mail:postkasse@advokatnaevnet.dk
Web: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx


Generel vejledning om klageadgang findes på advokatnaevnet.dk.

Det oplyses i øvrigt, at Focus Advokater ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.