Offentlig ret

Offentlig ret

Specialjura

Vi har erfaring og ekspertise i det juridiske krydsfelt for offentlige myndigheder, virksomheder og institutioner

Offentlig ret er det retsområde, der regulerer de offentlige myndigheders ageren, herunder myndighedernes kontakt med virksomheder og borgere, hvor der fra myndighedernes side skal iagttages generelle regler om f.eks. partshøring og saglighed og samtidig også specielle regler inden for de respektive områder, som der f.eks. gælder indenfor:

Focus Advokater bistår såvel myndigheder som virksomheder, når det skal rådgives om offentligretlige regler.

Følg vores nyheder

Læs mere/tilmeld dig her.

Vi bistår bl.a. med:
  • Kommunalret, herunder kommunalfuldmagtens grænser
  • Taksationsager - ekspropriation
  • Regler for offentlige virksomheder, kommunale fællesskaber og -aktieselskaber 
  • Forsyningsret, herunder bl.a. spm. om tilslutningsafgifter
  • Vej- og ledningsret, herunder bl.a. gæsteprincippet
  • Retssager om offentlige myndigheders erstatningsansvar 
  • Aktindsigtssager.
Kontakt os
Jacob  Fabritius de Tengnagel

Jacob Fabritius de Tengnagel

Associeret partner, advokat (H) Læs mere
Merete Vangsøe Simonsen

Merete Vangsøe Simonsen

Partner, advokat (L), leder af afdelingen for Fast Ejendom Læs mere
Hans Henrik Banke

Hans Henrik Banke

Partner, advokat (H), leder af afdelingen selskabs-, skatte- og kontraktret Læs mere