Statsstøtteret

Specialjura

Statsstøtte omfatter det offentliges direkte eller indirekte tilskud til virksomheder eller sektorer

De seneste år har der været et øget opmærksomhed på statsstøtte. Virksomheder, der uberettiget - men i god tro - har modtaget støtte fra offentlige myndigheder, kan risikere at skulle tilbagebetale støtten med strafrenter, også selvom myndigheden har udbetalt støtten i god tro. Derudover kan konkurrenter til en støttemodtager anlægge erstatningssøgsmål for det tab, de har lidt ved, at støttemodtageren har opnået en ulovlig konkurrencefordel ved at have modtaget støtten. Det er derfor afgørende at få struktureret statsstøtteordningen korrekt og lovligt fra starten.

Focus Advokater bistår både offentlige myndigheder, offentlige virksomheder samt private virksomheder og har stor erfaring med alle områder af statsstøtteretten, herunder strukturering og tilrettelæggelse af statsstøtteordninger samt sager om tilbagebetaling af modtaget støtte og erstatning for en konkurrents modtagelse af støtte.

Forretningsområdet ”Statsstøtteret” hører under Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret. Afdelingen er solidt placeret som en førende juridisk rådgiver for virksomheder i ind- og udland inden for alle områder af konkurrenceretten.


Vores rådgivning
Det er vores vision at yde juridisk rådgivning med kommerciel tilgang, så din virksomheds interesser varetages bedst muligt. Vi sætter os ind i din forretning, den statsstøtteretlige situation og de udfordringer, som din virksomhed måtte stå overfor. Vores rådgivning er derfor ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for statsstøtteretten men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.

Vi yder høj kvalitativ juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med
  • Vurdering af statsstøtteordninger
  • Strukturering og organisering af statsstøtteordninger
  • Notifikation og registrering af statsstøtteordningen
  • Klager over statsstøtte

 

  • Lovliggørelse af ulovlig statsstøtte
  • Tilbagebetaling af statsstøtte
  • Erstatningssager om modtagelse af statsstøtte.
Kontakt os
Michael Clemmensen

Michael Clemmensen

Partner, advokat (H), certificeret voldgiftsdommer Læs mere
Jesper Kruse  Markvart

Jesper Kruse Markvart

Partner, advokat (L), LL.M. in Competition Law and Economics Læs mere


Kontakt os

Se alle medarbejdere eller søg herunder

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder fra Focus Advokater

Tilmeld

Nyheder
Se flere nyheder