Organisation

Partnerejet og partnerdrevet virksomhed

Focus Advokater er en partnerejet og partnerdrevet virksomhed

Partnerkredsen, som består af 15 partnere, udgør den øverste ledelse.

 

 

Direktion

Den daglige ledelse varetages af to managing partners, der er valgt af partnerkredsen og en ansat direktionsassistent:

 

Afdelingsledelse

I ledelsesstrukturen indgår en række afdelingsledere, der har det faglige og ressourcemæssige ansvar for vores fire specialafdelinger. Afdelingerne består af partnere, advokater, fuldmægtige, sekretærer og studenter.

 

Stabsfunktioner

Ledelsen understøttes af en stab, der omfatter funktioner som økonomi, IT, HR og marketing.

 

Find alle medarbejdere her.