Organisation

Partnerejet og partnerdrevet virksomhed

Focus Advokater er en partnerejet og partnerdrevet virksomhed

Partnerkredsen, som består af 14 partnere, udgør den øverste ledelse.

 

 

Direktion

Den daglige ledelse varetages af direktionen, der er valgt af partnerkredsen:

Afdelingsledelse

I ledelsesstrukturen indgår en række afdelingsledere, der har det faglige og ressourcemæssige ansvar for vores tre specialafdelinger. Afdelingerne består af partnere, associerede partnere, advokater, fuldmægtige, sekretærer og trainees.

 

Stabsfunktioner

Ledelsen understøttes af en stab, der omfatter funktioner som økonomi, IT, HR, administration og marketing.

 

Find alle medarbejdere her.