Erstatnings- og forsikringsretlige forhold

Specialjura

En korrekt vurdering og opgørelse af erstatningskravet

Focus Advokater har specialistkompetence inden for rådgivning og retssagsførelse om erstatnings- og forsikringsretlige forhold i form af personskade, patientskadeerstatning og offentlige myndigheders erstatningsansvar, hvor vi primært bistår kommuner og privathospitaler.

Herudover bistår Focus Advokater i tvister om ledelsesansvar og tingsskader, hvor vi både repræsenterer skadelidte og skadevolder.

Endelig fører vi klagesager ved Ankenævnet for Forsikring.

 

Reference

Mads Spanggaard Stokholm

Mads Spanggaard Stokholm

Advokat (L) Læs mere
Christian  Dyrhauge-Klargaard

Christian Dyrhauge-Klargaard

Advokat (H) Læs mere
Matias Nørtoft Popp

Matias Nørtoft Popp

Advokatfuldmægtig Læs mere
Vi bistår bl.a. med:
  • Udenretlig vurdering af berettigelsen af erstatningskrav

  • Udenretlig opgørelse af erstatningskrav, herunder personskadeerstatning, tingsskadeerstatning, ekspropriationserstatning

  • Regreskrav

  • Retssager om erstatnings- og forsikringsretlige spørgsmål

  • Klagesager ved f.eks. Ankenævnet for Forsikring, Ekspropriationskommissionen eller Taksationskommissionen.