Erstatnings- og forsikringsretlige forhold

Specialjura

En korrekt vurdering og opgørelse af erstatningskravet

Focus Advokater har specialistkompetence inden for rådgivning og retssagsførelse om erstatnings- og forsikringsretlige forhold i form af personskade, patientskadeerstatning og offentlige myndigheders erstatningsansvar, hvor vi primært bistår kommuner og privathospitaler.

Herudover bistår Focus Advokater i tvister om ledelsesansvar og tingsskader, hvor vi både repræsenterer skadelidte og skadevolder.

Endelig fører vi klagesager ved Ankenævnet for Forsikring.

 

Vi bistår bl.a. med:
  • Udenretlig vurdering af berettigelsen af erstatningskrav

  • Udenretlig opgørelse af erstatningskrav, herunder personskadeerstatning, tingsskadeerstatning, ekspropriationserstatning

  • Regreskrav

  • Retssager om erstatnings- og forsikringsretlige spørgsmål

  • Klagesager ved f.eks. Ankenævnet for Forsikring, Ekspropriationskommissionen eller Taksationskommissionen.

 

 

Kontakt os
Christian  Dyrhauge-Klargaard

Christian Dyrhauge-Klargaard

Associeret partner. advokat (H) Læs mere