Generationsskifte

Transaktionsjura

Et vellykket generationsskifte kræver ordentlig forberedelse

Mange udskyder beslutningen om et generationsskifte til sidste øjeblik. Men erfaringen er, at en grundig forberedelse giver de bedste resultater. Der er mange juridiske forhold, der skal tages stilling til i forbindelse med et generationsskifte, herunder skatte- og afgiftsproblemer, næste generations muligheder for at skaffe finansiering og fremtidig selskabsstruktur. Det er derfor ofte en god idé at tage hul på drøftelserne senest 5-6 år før den egentlige overdragelse af virksomheden fra én ejer til en anden. Her kommer Focus Advokater ind i billedet.

Vi bistår bl.a. med:
  • Rådgivning vedrørende generationsskifte
  • Testamenter/gaver
  • Valg af selskabsform/strukturtilpasning
  • Skattemæssig rådgivning
  • Selskabsretlig rådgivning
  • Finansieringsmodeller.
Kontakt os