Focus Advokater forestår advokatundersøgelser for både private virksomheder og myndigheder

Advokatundersøgelser

Specialjura

Vi forestår advokatundersøgelser - både for virksomheder og offentlige myndigheder

En advokatundersøgelse er et værktøj, der kan anvendes af både private virksomheder og offentlige myndigheder i situationer, hvor der er behov for en ekstern parts undersøgelse af faktiske og juridiske forhold omkring et hændelsesforløb. Hændelsesforløbet kan være et eksternt eller internt forhold, hvor der er mistanke om, at virksomheden eller organisationen har været udsat for eller involveret i uregelmæssigheder af alvorlig karakter, f.eks. overtrædelser af straffeloven, overtrædelser af konkurrenceloven, seksuel krænkelse af medarbejdere eller mobning på en arbejdsplads mv.

Sådan foregår processen

En advokatundersøgelse sker ved indsamling af information og data, ofte i samarbejde med virksomheden eller organisationen. Advokatundersøgelsen afsluttes oftest med, at virksomheden eller organisationen får en afrapportering med konklusioner på hændelsesforløbet, en vurdering af om der foreligger et retligt ansvar og anbefalinger til efterfølgende håndtering af hændelsesforløbet.

Har en virksomhed eller organisation været involveret i lovovertrædelser eller uregelmæssigheder af alvorlig karakter, kan det have alvorlige konsekvenser for virksomheden både juridisk, kommercielt og omdømmemæssigt. Derfor er det ofte afgørende for virksomheden eller organisationen at opnå viden om hændelsesforløbet både hurtigt og forsvarligt. Hos Focus Advokater behandler vi enhver advokatundersøgelse i lyset af dette. Vi tilrettelægger undersøgelsen, så den håndteres både retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, effektivt og diskret.  

 

Beslutningsgrundlag forankret i data

Langt de fleste advokatundersøgelser involverer gennemgang af store mængder data. For at sikre, at vi finder det rigtige materiale, anvender vi bl.a. kunstig intelligens til at gennemgå de store bevismængder en advokatundersøgelse typisk indebærer. På den måde sikres, at undersøgelsen vil blive udført så hurtigt, omkostningseffektivt og detaljeorienteret som muligt.

Enhver afrapportering, der udarbejdes i forbindelse med en advokatundersøgelse, tager sigte på at give virksomheden det bedste beslutningsgrundlag i relation til håndteringen af afrapporteringens konklusioner og anbefalinger både for så vidt angår eventuelle sanktioner, intern kommunikation og pressehåndtering.

 

Vores ekspertise

Gennem vores dybe specialisering inden for en lang række af juridiske discipliner, er vi i stand til at gennemføre advokatundersøgelser indenfor langt de fleste juridiske områder. Vores specialister i at gennemføre advokatundersøgelser suppleres på samtlige sager af fagspecialister inden for det juridiske område, der er genstand for undersøgelsen.

 

Vi rådgiver bl.a. indenfor:
 • Dataindsamling og -håndtering 
 • Interviews
 • Juridisk vurdering
 • Konklusioner og anbefalinger
 • Rapportering
 • Krise- og pressehåndtering
 • Opfølgende rådgivning
 • Assistance ifm. ransagninger
 • Dawn Raid.
Kontakt os
Jesper Kruse Markvart

Jesper Kruse Markvart

Partner, advokat (L), LL.M. in Competition Law and Economics Læs mere
Michael Clemmensen

Michael Clemmensen

Partner, advokat (H), certificeret voldgiftsdommer Læs mere
Jacob Fabritius de Tengnagel

Jacob Fabritius de Tengnagel

Associeret partner, advokat (H) Læs mere


Kontakt os

Se alle medarbejdere eller søg herunder

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder fra Focus Advokater

Tilmeld

Nyheder
Se flere nyheder