Selskabs- og aktionærforhold

Virksomhedsjura

Vi engagerer os i din forretning

Vores bistand og rådgivning om selskabsretlige forhold er forankret i en god forretningsforståelse, et indgående kendskab til erhvervslivets vilkår og en solid erfaring på området.

 

Vi bistår bl.a. med:
 • Valg af selskabsform
 • Stiftelse af anparts- og aktieselskaber, fonde, og andre selskaber, herunder interessentskaber
 • Kapitalændringer
 • Ledelsesforhold
 • Nationale og grænseoverskridende fusioner, spaltninger, omdannelser mm.

 

 • Likvidation
 • Hæftelsesforhold
 • Koncernforhold
 • Afvikling af generalforsamlinger, herunder dirigentopgaver
 • Ejeraftaler
 • Løsning af aktionærtvister.
Kontakt os
Hans Henrik Banke

Hans Henrik Banke

Partner, advokat (H), leder af afdelingen selskabs-, skatte- og kontraktret Læs mere