Domænenavne

IPR

Domænenavn

Inden du køber domænenavne til din virksomhed bør du overveje at få lagt den rette domænenavnstrategi. Dermed sikrer du, at du køber de rigtige domæner, som giver mening i forhold til din øvrige IP-portefølje. Du kan købe domænenavne ved domæneudbydere, og i Danmark er det som udgangspunkt først-til-mølle-princip. Du kan købe et ubegrænset antal domænenavne, men der gælder dog ikke samme regler i udlandet som i Danmark.

 

Hvordan kan jeg beskytte mit domænenavn?

Ved at registrere dit domænenavn får du brugsretten til domænenavnet, men du opnår ikke eneretten til selve navnet på dit domæne. Ønsker du rettighederne til navnet er det derfor en god ide at registrere det som et virksomhedsnavn eller et varemærke.

 

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe din virksomhed?

Focus Advokater kan rådgive dig og din virksomhed i den rette domænenavnsstrategi, og dermed sikre at I står stærkere i en krænkelsessituation. Focus Advokater har også specialister indenfor IT-området, som har et indgående kendskab til både teknologien og juraen og samspillet mellem disse. Vi har således stor erfaring med at hjælpe vores kunder med alt fra IT-kontrakter, e-handel og hjemmesider til domænenavne, persondataloven mv.

Vi er specialister i at føre sager om tvister vedr. IT-projekter, domænenavne eller varemærkekrænkelser på internettet.