IPR

Varemærker

IPR

Hvad er et varemærke?

Et varemærke er et kendetegn, som har et todelt formål. Det skal først og fremmest adskille din virksomheds produkter og tjenesteydelser fra konkurrenternes. Dernæst – og ikke mindst – skal det synliggøre din virksomhed for kunderne, og gøre det muligt for dem at identificere virksomheden.

Der findes mange forskellige typer varemærker. Et varemærke kan bestå af ord, slogans, personnavne, firmanavne, figurer, lyde, dufte, farver, en kombination af elementer eller specielt udformet emballage.

 

Hvordan beskytter jeg mit varemærke?

Du kan beskytte din virksomhedskendetegn i form af f.eks. navn eller logo ved at registrere det som et varemærke. På den måde får du eneretten til at udnytte det navn/logo, og du kan dermed forhindre andre i at krænke eller snylte på dit image.

Udover beskyttelse ved registrering, kan du i Danmark også opnå beskyttelse ved ibrugtagning. Det kræver grundlæggende, at varemærket er blevet taget i brug på det tidspunkt, man påberåber beskyttelse, og at brugen har et sådan omfang, at den relevante målgruppe er blevet gjort bekendt med varemærket.
Vær dog opmærksom på, at der kun er ganske få lande, udover Danmark, der anerkender beskyttelse ved ibrugtagning. Overvejer du at bruge dit varemærke i udlandet, bør du derfor sørge for at få dit varemærke registreret.
Udover de rettigheder du får som varemærkeindehaver, kan et registreret varemærke også styrke virksomhedens image udadtil. F.eks. får virksomhedens investorer sikkerhed for at deres investering er beskyttet, ligesom potentielle samarbejdspartnere også bliver bekræftet i seriøsiteten af din virksomhed.

 

Hvordan får jeg en varemærkeregistrering?

Ønsker du at registrere dit varemærke, skal der indleveres en ansøgning, som definerer de produkter eller ydelser, som dit varemærke skal registreres for. F.eks. hvis du ønsker at lancere fodtøj med det ønskede varemærke, skal registreringen ske for de produkttyper, der vedrører fodtøj. Du bør dog også have en vis form for fremsynethed ved registreringen. Hvis du har en ambition og forventning om, at din virksomhed skal ekspandere og varemærket skal markedsføres for flere produkttyper inden for den nærmeste fremtid, bør du også inkludere disse produkttyper ved din registrering.

Desuden er det vigtigt, at overveje hvilke lande, du ønsker varemærket registreret i. Opererer din virksomhed udelukkende på det danske marked, kan det være tilstrækkeligt med national registrering.

Ønsker du derimod at operere på flere markeder, bør du overveje registrering efter de internationale eller EU-retlige processer. En EU-registrering dækker over alle EU-medlemslandene og ved en international ansøgning kan du udvælge, i hvilke lande du ønsker varemærket skal registreres.

 

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe din virksomhed?

Focus Advokater kan hjælpe med at træffe de rigtige valg, så din virksomhed står bedre og stærkere i fremtiden.

Vores IPR-eksperter kan hjælpe med forundersøgelser og vurdere om der er såkaldt ”freedom to operate” på de markeder, hvor din virksomhed ønsker at markedsføre sine produkter. Involvering af kyndige advokater er en god investering i din virksomhed, og du vil – alt andet lige – være bedre stillet i efterfølgende tvister om dit varemærke.

Focus Advokaters team af IPR-specialister står klar til i samarbejde med dig om lægge den bedste IPR-strategi for din virksomhed. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale eller hvis du har konkrete spørgsmål.