Selskab idømt bøde for at overse frist for transfer pricing dokumentation

Nyt fra Focus Advokater P/S, den 5.4.2017

Et selskab, som havde overset en frist fra SKAT for indsendelse af transfer pricing dokumentation, blev idømt en bøde på kr. 250.000 af Østre Landsret. Selskabet forklarede, at brevet fra SKAT var modtaget af koncernen, men at brevet ved en fejl aldrig var kommet frem til hovedkvarteret. Efter fristens udløb indsendte selskabet fyldestgørende transfer pricing dokumentation til SKAT. Dokumentationen gav ikke SKAT anledning til at foretage korrektion.

Byretten idømte i første omgang selskabet en bøde på kr. 500.000 svarende til kr. 125.000 pr. indkomstår, som fristen vedrørte. Landsretten tiltrådte, at udgangspunktet for bødefastsættelsen var kr. 125.000 pr. indkomstår. Landsretten nedsatte dog i det konkrete tilfælde bøden til kr. 250.000, da der ikke forelå oplysninger om, hvorfor SKAT havde bedt om dokumentation for flere år ad gangen. Overtrædelsen måtte anses for én overtrædelse vedrørende fire år, og en bødefastsættelse på grundlag af antallet af år ville føre til en uforholdsmæssig bødestraf.

Transfer pricing dokumentation er skriftlig dokumentation for, hvorledes koncernen fastsætter priser og vilkår for kontrollerede transaktioner, dvs. koncerninterne transaktioner. Transfer pricing dokumentation skal på begæring sendes til SKAT inden 60 dage. Mindre koncerner (under 250 ansatte og en årlig samlet balance på under kr. 125 mio. eller en årlig omsætning på under kr. 250 mio.) skal dog kun udarbejde transfer pricing dokumentation for kontrollerede transaktioner med personer, selskaber, faste driftssteder m.m. i fremmede lande, som ikke har dobbeltbeskatningsaftale med Danmark, og som ligger uden for EU/EØS.

Af: Advokat Heidi Bøgelund Hansen, den 5.4.2017.

Indlæg af
Heidi Bøgelund Hansen

Heidi Bøgelund Hansen

Advokat (L) Læs mere