Nye patent- og varemærkemyndigheder i Kina

Nyt fra Focus Advokater, den 20.12.2019

De rider samme dag, som de sadler i Kina. Langt størstedelen af verdens kopivarer produceres i Kina, og kopisterne har opdaget, at det ofte kan betale sig at være et skridt foran. Nu er der sket en omlægning af patent- og varemærkemyndighederne i Kina, og Focus Advokater kan rådgive dig om alt, hvad du behøver at vide om dine patent- og varemærkerettigheder i relation til det kinesiske marked.

Nye patent- og varemærkemyndigheder i Kina

I slutningen af august 2018 trådte en reform i kraft, hvorefter en række administrative kinesiske patent- og varemærkemyndigheder blev sammenlagt og omstruktureret. Som et led i reformen er der opstået to nye patent- og varemærkeorganer:

  • Chinese National Intellectual Property Administration (“CNIPA”), der står for håndteringen af beskyttelse af patent- og varemærkerettigheder centralt, og
  • State Administration for Market and Regulation (”SAMR”), der bl.a. står for håndhævelsen af patent- og varemærkerettigheder. 


CNIPA

CNIPA står for håndteringen af både patenter, brugsmodeller, designs, varemærker og beskyttelsen af geografiske betegnelser og dermed al administration i forbindelse med disse patent- og varemærkerettigheder. Herudover står CNIPA for vurderingen af ansøgninger, tildeling af registreringer, ophævelsessager, appelsager mv. CNIPA har også ansvaret for andre opgaver, herunder bl.a. håndteringen af ansøgninger indleveret i ond tro.


SAMR

SAMR har til formål at regulere og føre kontrol og tilsyn med det kinesiske marked. Myndigheden fungerer tillige som tilsynsmyndighed over for CNIPA i forbindelse med etableringen af en samlet håndhævelsesmyndighed.


Formålet med reformen

Reformen har til formål at lette administrationen af patent- og varemærkerettigheder, idet denne tidligere var spredt ud på en række forskellige myndigheder, der hver især beskæftigede sig med blandt andet administration, jurisdiktion og håndhævelse af patent- og varemærkerettigheder.

Med to samlede organer, er administrationen af patent- og varemærkerettigheder blevet centraliseret, og der er nu langt bedre muligheder for samarbejde. Derved undgås en del af de udfordringer, man tidligere har været mødt af.

En af udfordringerne er bl.a., at kopister indleverer varemærkeansøgninger i ond tro, idet varemærker bliver registreret efter først-til-mølle-princippet. Det vil sige, at den, der først ansøger om et mærke, også bliver den registrerede indehaver. Sammenlægningen af patent- og varemærkemyndighederne og den nye varemærkelov i Kina betyder, at der bliver gjort en større indsats for at afskære kopisterne fra at snylte på andres indsats bl.a. ved, at varemærkeansøgninger, der er indgivet i ond tro, bliver afvist.

I forbindelse med den skærpede indsats over for ansøgninger, der er indgivet i ond tro, er der nu også med den nye varemærkelov mulighed for at opnå højere erstatning i forbindelse med krænkelsessager end tidligere.

Udover at lette arbejdet med administrationen af patent- og varemærkerettigheder, er der med reformen også kommet bedre muligheder for at håndhæve sine rettigheder i forbindelse med en retssag. Før reformen blev gennemført, var det kun muligt at få destrueret selve de krænkende produkter. Nu er der endvidere åbnet mulighed for at få produktionsmaterialer og værktøj brugt i forbindelse med produktionen destrueret.


Focus Advokaters erfaring med patent- og varemærkemyndighederne i Kina

De kinesiske patent- og varemærkemyndigheder adskiller sig fra mange andre lande, idet myndighederne – ligesom amerikanske USPTO – foretager en selvstændig prøvelse af det ansøgte varemærke eller design mv. I modsætning til andre lande, hvor tredjemand må gøre indsigelse, såfremt ansøgningen potentielt krænker eksisterende registreringer, foretager de kinesiske patent- og varemærkemyndigheder af egen drift en vurdering af, i hvilket omfang den søgte registrering krænker eksisterende registreringer.

Det ses i stigende grad, at kopister i Kina indleverer stakkevis af ansøgninger – i særdeleshed på varemærker – i et forsøg på eksempelvis at opnå rettigheden til at producere og sælge et velkendt udenlandsk produkt i Kina.

Focus Advokater har gentagende gange haft succes med at ophæve registreringer i Kina, og vi har erfaring med ansøgningsprocessen hos de kinesiske patent- og varemærkemyndigheder. Vores IPR-team har bl.a. ekspertise i at varetage den administrative proces forbundet med design- og varemærkeansøgninger.

 

Træk på vores ekspertise

Focus Advokaters IPR-team kan rådgive dig om alt, hvad du behøver at vide inden for IPR. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har generelle spørgsmål, ønsker hjælp til at etablere en IPR-strategi for din virksomhed eller ønsker anden konkret rådgivning.

Indlæg af
Michael Clemmensen

Michael Clemmensen

Partner, advokat (H), certificeret voldgiftsdommer Læs mere