Kompensationsbeløb ved inddrivelse af udestående tilgodehavender

Nyt fra Focus Advokater P/S, den 16.8.2019

Hvad er kompensationsbeløb?

Når en betaling er forsinket, har man som kreditor ret til at kræve morarenter og rykkergebyrer af den manglende betaling i henhold til rentelovens regler. Ved inkasso er der dog også en række andre gebyrer, som man har ret til at opkræve, herunder det såkaldte ”kompensationsbeløb”/”kompensationsgebyr”. Kompensationsbeløbet er et ekstra gebyr, som kan tillægges ved siden af andre gebyrer og omkostninger til dækning af kreditors omkostninger ved inddrivelse. Retten til at kræve dette gebyr følger af rentelovens regler.

 

Hvornår kan kompensationsbeløbet kræves?

Kompensationsbeløbet kan pålægges ved forsinket betaling i erhvervsforhold, når kravet vedrører betaling i henhold til aftale om levering af varer eller tjenesteydelser. Kompensationsbeløbet kan ikke pålægges i forbrugerforhold.

Kreditors ret til at opkræve et kompensationsbeløb ved forsinket betaling udgør kr. 310, og det kræver ikke forudgående aftale med debitor at kræve beløbet.
Kreditor kan ikke ved forudgående aftale fraskrive sig retten til at opkræve kompensationsbeløb. Kreditor er dog ikke forpligtet til at opkræve kompensationsbeløbet, og kan derfor undlade at pålægge det i rykkerskrivelserne.  

 

Hvordan opkræves beløbet?

Beløbet opkræves i tillæg til renter efter forfaldsdagen, rykkergebyr og andre omkostninger til udenretlig inddrivelse, i henhold til lovgivningen. Kompensationsbeløbet kan pålægges pr. forfalden faktura i aftaleforholdet, selvom der eventuelt alene sendes én samlet rykkerskrivelse vedrørende flere krav.

Beløbet kan kræves fra det tidspunkt, der er indtrådt betalingsmisligholdelse, hvorfor beløbet kan pålægges allerede ved første rykkerskrivelse til skyldner uden forudgående varsel, men det kan tillige pålægges ved senere rykkerskrivelser, herunder når sagen overgives til advokat til inddrivelse, hvis ikke beløb er krævet tidligere.

 

Hvad skal man være opmærksom på?

Der er administration og omkostninger forbundet med inddrivelse af udestående fordringer. For ikke at snyde sig selv som kreditor, er det vigtigt at huske at tage stilling til, om et forfaldent krav, som man skal have inddrevet, udspringer af en aftale, som berettiger til at pålægge et kompensationsbeløb - og i så fald huske få opkræve beløbet. Debitor er kun forpligtet til at betale beløbet efter påkrav. Kompensationsbeløb tilskrives ikke automatisk gælden, kreditor skal derfor gøre debitor opmærksom på, at kompensationsbeløbet er blevet tillagt.

 

Hvad kan Focus Advokater hjælpe med?

Ved tvivl om, hvornår der kan kræves kompensationsbeløb – og hvordan det kan gøres – eller ønsker du eller din virksomhed generelt at høre mere om kompensationsbeløb eller inkasso, er I velkomne til at kontakte vores kompetente inkassoteam. Vi har mange års erfaring med inddrivelse af udestående fordringer og de komplekse regler, der regulerer adgangen til at kræve renter, gebyrer mv.

Indlæg af
Linda Jensen

Linda Jensen

Advokatfuldmægtig Læs mere
Morten Elbrønd

Morten Elbrønd

Associeret partner, advokat (L), cert. insolvensadvokat Læs mere