Hvad sker der med dine EU-varemærker og -designs efter Brexit?

Nyt fra Focus Advokater, den 21.9.2017

I EU er der etableret et nemt system til at registrere – og dermed beskytte - varemærker og designs. Med én ansøgning er det nemlig muligt at opnå registrering af et EU-varemærke og/eller -design, som nyder beskyttelse i samtlige EU-lande.

Ved optagelse af nye medlemslande udvides EU-registreringen til også at gælde i de nye lande – uden yderligere formaliteter og gebyrer. 

Den omvendte situation – nemlig, hvordan de EU-registrerede varemærker og/eller -designs skal nyde beskyttelse i det land, som udtræder af EU - har indtil den britiske folkeafstemning i juni 2016 været et hypotetisk spørgsmål, som der ikke har været taget stilling til.

Eftersom Storbritanniens udtrædelse af EU nu er en realitet, er der behov for at tage stilling til spørgsmålet. EU-Kommissionen har derfor for nyligt offentliggjort et notat med potentielle løsningsforslag.

EU-Kommissionen foreslår, at EU-varemærker og -designs fortsat skal gælde i Storbritannien efter udtrædelsen, og at indehavernes administrative omkostningerne til videreførelsen af EU-varemærker og –designs til det britiske system minimeres.

Bliver forslaget en realitet, vil rettighedshavere undgå at skulle indgive en ny ansøgning om registrering af varemærker og/eller -designs i Storbritannien – og dermed spare tid og omkostninger.

Hos Focus Advokater følger vi forhandlingerne nøje, og vi vil løbende holde kunder og samarbejdspartnere orienteret om udviklingen. Har du imidlertid spørgsmål til vurderingen af dine rettigheder eller spørgsmål til Brexit, er du velkommen til at kontakte os.

Af: Advokat Tugba Can, den 21.9.2017.

Indlæg af