Focus Advokaters udbudsportal

FOCUS UDBUD - Focus Advokaters udbudsportal

Nyt fra Focus Advokater, den 3.4.2020

Focus Advokater kan som det eneste advokatkontor på Fyn og i Trekantområdet tilbyde gennemførelse af hele udbudsprocessen digitalt. Læs mere her.

Digitale udbud

Alle ordregivere omfattet af udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet har fra den 1.7.2018 været forpligtet til at gennemføre deres udbud elektronisk gennem anvendelse af en elektronisk platform. Det er således ikke længere muligt at kommunikere via mail i en udbudsproces.

Lovreguleringen på området stiller blandt andet særlige krav til de elektroniske kommunikationsmidler, der skal anvendes, og pålægger udbyderen at sikre, at dataintegriteten og fortroligheden af ansøgninger og tilbud beskyttes.

Med Focus Advokaters udbudsportal behøver ordregiver eller den delegerede bygherre ikke selv at anskaffe sig et elektronisk udbudssystem eller bruge tid på oplæring.

Få adgang til portalen
Klik på billede nedenfor.

FOCUS UDBUD

Udbudsportalen - FOCUS UDBUD

Focus Advokater sørger for, at din virksomhed på en let, enkel og overskuelig måde kan få gennemført hele udbudsprocessen digitalt i overensstemmelse med de gældende krav og samtidigt få mulighed for løbende rådgivning og kvalitetssikring af jeres udbudsmateriale.

Med Focus Advokaters udbudsportal - FOCUS UDBUD - kan du som udbyder:

  • afviklet udbud digitalt på en let og enkel måde og samtidig få kvalitetssikret udbudsmaterialet.
  • publiceret de relevante bekendtgørelser i udbuddet.
  • udfyldt det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) direkte i systemet.
  • samlet alle udbudsdokumenter, herunder ansøgninger, tilbud, udbudsmateriale på ét sted.
  • Få en platform til modtagelse af spørgsmål og besvarelse heraf, som opfylder kravene.

  • Få et enkelt og samlet overblik over hele udbudsprocessen.

Focus Advokaters udbudsportal muliggør således en 100% elektronisk gennemførelse af alle udbudsprocesser og udbudsformer omfattet af udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven på en intuitiv og sikker måde for både ordregiver og tilbudsgiver.

Anvendelse af portalen betyder, at udbyder ikke selv skal anskaffe et elektronisk udbudssystem eller bruge tid på at opgradere eller finde kvalificerede brugere.

Focus Advokaters kunder har mulighed for at gennemføre deres udbud elektronisk via Focus Advokaters udbudsportal – uden krav om køb af licenser.

Hvordan kan vi hjælpe?

Focus Advokaters eksperter tilbyder kompetent rådgivning om udbudsret generelt og om alle udbudsretlige problemstillinger i relation til elektroniske udbud gennem vores udbudsportal. Vi kan hjælpe udbyder gennem udbudsprocessen fra start til slut.

  • Vi tilpasser udbuddet efter jeres behov og sikrer, at dette sker efter gældende regler.
  • Vi kvalitetssikrer udbudsmaterialet og gennemfører udbuddet.
  • Vi udarbejder udbudsmateriale, rådgiver om udbudsstrategi og udbudsretlige problemstillinger.
  • Vi kan være behjælpelig med såvel med den strategiske, den juridiske som den praktiske del af udbudsprocessen.

Hvis du vil høre nærmere?

Er du interesseret i at vide mere om vores udbudsportal FOCUS UDBUD eller andet i relation til udbudsbehandlingen, er du velkommen til at kontakte associeret partner, advokat Karina Dolmer Hansen.

Indlæg af