Milling Hotels køber Hotel Ritz i Århus med hjælp fra Focus Advokater

Focus Advokater rådgiver Milling Hotels ved endnu et nyt opkøb

Ref.: Milling Hotels, marts 2019

Allerede knap fire måneder efter sidste opkøb af to hoteller i Odense har Milling Hotels med rådgivning fra Focus Advokater opkøbt endnu et hotel. Denne gang drejer det sig om Hotel Ritz, med adresse på Rådhuspladsen i Aarhus.

Nået målet før tid

Overdragelsen af Hotel Ritz i Aarhus er sket den 28. februar 2019. Milling-familien når dermed deres målsætning om at eje 10 hoteller i 2020 allerede her i 2019. Udover i Aarhus har hotelkæden hoteller i Odense, Middelfart, Kolding, Maribo samt Aalborg og ambitionen er at blive landsdækkende.

Rådgivningen

Det er med stor tilfredshed, at vi har kunnet gennemføre en god og konstruktiv salgsproces, og at det er lykkedes at gennemføre transaktionen på en måde, som begge parter er tilfredse med.

Fra Focus Advokater har advokaterne Merete Vangsøe Simonsen, Signe Hastrup Holst og Søren Borregaard rådgivet Milling Hotels i forbindelse med transaktionen.

"Det er nu fjerde opkøb Focus Advokater bistår Milling Hotels med. Vi er glade for samarbejdet og for at kunne bistå Milling-koncern med juridisk rådgivning igen i denne opkøbsproces" udtaler partner Merete Vangsøe Simonsen.

 

Spørgsmål

For yderligere information, kontakt advokat Søren Borregaard, advokat Signe Hastrup Holst og advokat Merete Vangsøe Simonsen.

Jan og Dorte Milling i receptionen på Hotel Ritz

Jan og Dorte Milling i receptionen på Hotel Ritz

Focus Advokater har hjulpet med transaktionen i forbindelse med købet af Hotel Ritz i Aarhus

Focus Advokater har hjulpet med transaktionen i forbindelse med købet af Hotel Ritz i Aarhus

Indlæg af