Emmi Warming

Emmi Warming

Advokat

Profil

Emmi Warming er advokat i Focus Advokaters insolvensafdeling.

Emmi Warming beskæftiger sig primært med varetagelse af panthaverinteresser i forbindelse med tvangssalg af fast ejendom, herunder rådgivning af realkreditinstitutter og banker om krydsfeltet mellem insolvensret og fast ejendom – tvangsauktioner.

Derudover beskæftiger Emmi Warming sig med konkursbobehandling, varetagelse af kreditorinteresser i forbindelse med nødlidende virksomheder samt førelse af retssager, der udspringer af et konkursbo, hvilket i særdeleshed er omstødelsessager og sager om pålæg af konkurskarantæne. 

Emmi Warmings arbejde består – ud over sagsbehandling – også i strategiske opgaver, herunder deltagelse i udvikling og implementering af it-system til bobehandling og er ansvarlig for kontorets inkasso og tvangsauktionssager.

Uddannelse

Cand.jur. fra Syddansk Universitet, 2016.

Bestalling hos Focus Advokater P/S, 2019.