Markedsføringsret

IPR

Hvad er markedsføringsret?

Markedsføringsretten handler om, hvordan man må markedsføre sin virksomhed, og lovens overordnede formål er, at virksomheder skal udvise god markedsføringsskik og tage hensyn til forbrugerne, konkurrenter og almene samfundsinteresser. Kriteriet om god markedsføringsret indebærer blandt andet forbuddet mod produktefterligning. Markedsføringsloven er således med til at skabe de overordnede rammer for lovlige og acceptable midler i en virksomheds markedsføring.  

I mange virksomheder udgør markedsføring et uundværligt element. Markedsføringen kan være afgørende for, om virksomheden får succes med sine produkter og tjenesteydelser. Virksomheders markedsføring er i stigende omfang genstand for regler og kontrol fra både myndigheder og organisationer.

Man skal derfor altid være opmærksom på, om ens markedsføring overholder det stigende antal komplekse principper og regler for virksomhedernes markedsføringstiltag i forhold til andre virksomheder og forbrugere. Den digitale udvikling og den stigende brug af online markedsføring har dog gjort det vanskeligt for virksomheder at navigere i, hvordan de må agere i forhold til deres markedsføringstiltag.

 

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe din virksomhed?

Focus Advokater har stor erfaring med at navigere i – og udnytte – de muligheder og udfordringer, som markedsføringsretten giver virksomhederne, både i Danmark og internationalt. Vores afdeling for markedsføringsret er solidt placeret som en førende juridisk rådgiver til virksomheder i ind- og udland inden for alle områder af markedsføringsretten.

Det er vores vision at yde juridisk rådgivning med kommerciel tilgang, så din virksomheds interesser varetages bedst muligt. Vi sætter os ind i din forretning, den markedsretlige situation og de udfordringer, som din virksomhed måtte stå overfor. Vores rådgivning er derfor ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for markedsføringsretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale eller hvis du har konkrete spørgsmål.