Nyt netværk for ejendomsinvestorer i Trekantområdet - martsmødet er udsat

Focus Advokater, BDO og KLH Erhverv

Netværk for ejendomsinvestorer - Trekantområdet

Focus Advokater, BDO og KLH Erhverv inviterer til et nyt, lokalt og professionelt netværk for ejendomsinvestorer. Et lokalt forum for vidensdeling og sparring inden for fast ejendom.

Formål og målgrupe

Netværkets formål er at skabe et eksklusivt forum, som på et højt fagligt og praktisk niveau samler lokale store og mellemstore ejendomsinvestorer og -udviklere til en drøftelse af aktuelle temaer og problemstillinger inden for fast ejendom. Her kan medlemmerne bl.a. udveksle erfaringer og udvikle kendskab til nye potentielle ejendomsinvesteringer samt medinvestorer og samarbejdspartnere. Focus Advokater, BDO og KLH Erhverv vil bidrage med indlæg af dels faglig og aktuel karakter og eksterne aktører, fx landinspektører eller arkitekter, vil også kunne blive budt ind til et relevant indlæg. Alle medlemmer opfordres til at komme med input til den løbende udvikling af netværket og dermed præge retning og møder.

 

Tid og sted

AFLYST. Fredag den 13. marts, kl. 8.10-10.10 på Vejle stadion, Roms Hule 6, 7100 Vejle. 
Programmet for marts måned er udskudt til netværksmødet i september.

 

Program

Besøg af Geopartner Landinspektører og EjendomDanmark

2019 i tal og forventningerne til fremtiden – zoomet ind på Trekantområdet

v/Morten Marott Larsen, Underdirektør i EjendomDanmark

Vi har inviteret Morten Marott Larsen til at komme og give os i indblik i, hvordan sidste år så ud, hvis vi kun kigger på tal. Hvad kan vi se ud af tallene, og hvordan kan vi bruge dem? EjendomDanmark indsamler hvert år data omkring lejeniveauer, tomgangsprocenter, antal salg mv. og følger således også udviklingen heri. Det er på baggrund af disse tal, at vi får et indblik i data fra Trekantområdet, og hvordan det ser ud i forhold til tallene på landsplan.

 

En ny lov om ejerlejligheder?

v/Torben Juulsager, partner Geopartner Landinspektører A/S

Torben har repræsenteret Den danske Landinspektørforening i ”Udvalg om ejerlejlighedsloven”. Et udvalg som blev nedsat i 2016 af den daværende erhvervs- og vækstminister. Udvalget fik til opgave at komme med forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov, herunder belyse og vurdere muligheder og konsekvenser ved at ændre den gældende regulering. Det overordnede formål med moderniseringen er at sikre, at ejerlejlighedsloven:

1. Er tidssvarende.
2. Understøtter brugernes behov.
3. Er mere enkel og overskuelig.

Et forslag til lov om ejerlejligheder er fremsat den 15. januar 2020 med forventet ikrafttræden den 1. juli 2020. Torben fortæller om arbejdet i udvalget og gennemgår de mest markante ændringer og fornyelser i den ny ejerlejlighedslov.

Vi slutter af, som vi plejer, med spørgsmål og afrunding.

 

Det praktiske

  • Der er fire effektive og målrettede netværksmøder om året (sept./dec./marts/juni) af 2 times varighed og et årligt socialt sommerarrangement
  • Til hvert netværksmøde vil der blive holdt 1-2 faglige/aktuelle indlæg samt dedikeret tid til sparring mellem medlemmerne
  • Netværksmøderne holdes i Trekantområdet og vil fortrinsvist blive afholdt på fredage i tidsrummet fra kl. 8.10-10.10
  • Det årlige gebyr udgør kr. 1.500 inkl. moms og giver adgang til alle møder inkl. forplejning for resten af 2019 og hele 2020. Der er adgang til op til 2 personer pr. møde samt 1 times gratis rådgivning af henholdsvis BDO, KLH Erhverv og Focus Advokater. Registrering og betaling sker ved at kontakte Julie Aagaard Rytter, jar@focus-advokater.dk.

 

Pris

Det årlige gebyr udgør kr. 1.500 inkl. moms og giver adgang til alle møder inkl. forplejning for resten af 2019 og hele 2020. Der er adgang til op til 2 personer pr. møde samt 1 times gratis rådgivning af henholdsvis BDO, KLH Erhverv og Focus Advokater. Registrering og betaling sker ved at kontakte Julie Aagaard Rytter, jar@focus-advokater.dk.

 

Datoerne for kommende møder i 2020

  • Torsdag d. 11. juni (obs aftenarrangement)
  • Fredag d. 11. september (program fra marts med besøg af Geopartner Landinspektører og EjendomDanmark)
  • Fredag d. 11. december

Tilmelding

Skriv til: jar@focus-advokater.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du interesseret i at høre om netværket for ejendomsinvestorer i Trekantområdet, så kontakt Julie Aagaard Rytter, tlf. 42730050.