Vi har fokus på IPR og din virksomhed

Nyt fra Focus Advokater, januar 2019

Hos Focus Advokater kan vi kigge tilbage på et år med stor aktivitet på IPR-området, navnlig varemærkerettigheder, designrettigheder og generelt på produktbeskyttelse. Vi har udvidet vores IPR-team og vores rådgivningspakke. I 2018 har vi rådgivet og hjulpet både danske og internationale virksomheder med forskellige problemstillinger inden for IPR. Vi oplever, at mange virksomheder er dygtige til at innovere både på de nationale såvel som de internationale markeder, og det har givet udslag i en øget travlhed i teamet.

FOCUS på iværksættervirksomheder

Focus Advokater rådgiver virksomheder, der arbejder med at skabe løsninger, som kan komme andre til gode, herunder rådgiver og understøtter vi virksomheder inden for IPR. Her ser vi, at iværksættervirksomheder har et særligt behov. Ofte sker det, at små iværksættervirksomheder for sent er opmærksomme på vigtigheden af at beskytte deres idéer. Mange har derfor vanskeligt ved at håndhæve deres rettigheder. Vi oplever tit, at iværksætteren mister sin eneret til ideen, opfindelsen eller sit brand, og dermed kan grundlaget for den gode business case smuldre. Beskyttelse af rettigheder opfattes af mange som en bekostelig og besværlig proces. Men det behøver det ikke at være. Derfor har vi udviklet en særlig iværksætterpakke med gennemsigtige og fordelagtige priser for iværksættere.

Focus Advokaters IPR-team har i løbet af året 2018 haft særlig fokus på de udfordringer som start-up virksomheder står over for i relation til beskyttelse af rettigheder. Som Service Provider ved Odense Invest tilbyder vi start-up virksomheder juridisk rådgivning, herunder inden for IPR og vejleder om, hvordan iværksættervirksomheder kan beskytte og udnytte deres rettigheder gennem for eksempel aftaler, varemærker, patenter/brugsmodeller og designs til at opnå vækst og konkurrencemæssige fordele. Læs mere her.
 

Særlige cases

Vi har bistået flere kunder i større krænkelsessager. Vi har bl.a. i 2018 bistået Christiania Bikes (du kan læse om sagen her) i en sag, hvor det blev slået fast, at Christiania Bikes har ret til varemærket ”Christiania Bikes” og den danske oversættelse af ordet.

I 2018 har Focus Advokater også bistået en større international virksomhed med at få ophævet et kopivaremærke i Kina. Et kinesisk firma havde ”stjålet” et velkendt varemærke og registeret dette for varer, der lå tæt op ad/overlappede. Focus Advokater bistod med sagen, først gennem det administrative system i Kina og efterfølgende ved Trademark Review and Adjudication Board (”TRAB”). Sagen er bemærkelsesværdig, idet de kinesiske myndigheder stiller store krav til og kræver solid dokumentation for, at man vil slette en rettighed tilhørende en kinesisk virksomhed.

Focus Advokater har også ført en større patent- og brugsmodelsag for en international virksomhed, hvor en konkurrent til virksomheden krænkede brugsmodellen. Sø- og Handelsretten og Østre Landsret gav vores klient medhold i, at brugsmodellen er gyldig, og at der var sket en krænkelse. Sagen er en af de få, sjældne patent- og brugsmodelsager, der bliver afgjort ved de danske domstole, og hvor der skal tages stilling til de helt grundlæggende rettighedsbetingelser samtidig – såsom nyhed, opfindelseshøjde og krænkelse.

 

Benytter du vores overvågningsservice?

Vi administrerer varemærke- og designporteføljer for mange af vores kunder, og der er kommet flere til i 2018. Vi tilbyder overvågning af bl.a. registrerede varemærker og designs, og vi har udbygget overvågningsmulighederne i 2018.

 

Skal vi hjælpe din virksomhed?

Focus Advokater ønsker fortsat at være med til at styrke virksomheders innovation og konkurrenceevne. Med en ny dansk varemærkelov, som trådte i kraft 1. januar 2019, samt et forestående Brexit, er Focus Advokaters IPR-team klar til at hjælpe din virksomhed med viden og professionel rådgivning inden for immaterialret. Du kan læse mere om den nye varemærkelov her.

Har du har spørgsmål eller brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte vores IPR-team på ipr@focus-advokater.dk.

 

Af: Maria Malling Eriksen, partner og Michael Clemmensen, partner

Indlæg af
Maria Malling Eriksen

Maria Malling Eriksen

Partner, advokat (L) Læs mere
Michael Clemmensen

Michael Clemmensen

Partner, advokat (H), certificeret voldgiftsdommer Læs mere