Tyskland strammer tommelskruerne om Facebook

Nyt fra Focus Advokater P/S, den 9.4.2019

Tyskland strammer tommelskruerne om Facebook

De tyske konkurrencemyndigheder har forbudt verdens største sociale netværk, Facebook, at indsamle data om brugerne fra andre kilder og sammenligne dem med Facebooks egne brugerdata.

Facebooks samkøring af data

 

På baggrund af en større undersøgelse har det tyske Bundeskartellamt den 7. februar 2019 forbudt Facebook at sammenligne og kombinere sine egne brugerdata med data indhentet fra andre internetsider, herunder også fra Instagram, som er en del af Facebook-koncernen. Undersøgelsen blev foretaget på baggrund af en bekymring om, at brugerne af Facebook var uvidende om omfanget af Facebooks dataindsamling.

 

I medfør af Facebooks betingelser kan brugerne kun benytte Facebook på betingelse af, at Facebook må indsamle data om brugeren, også uden for Facebook. Alle oplysninger, som indsamles på Facebook, på Facebooks øvrige sociale netværk, f.eks. WhatsApp og Instagram, og på andre internetsider kan kombineres og tildeles den enkelte brugers Facebook-konto.Facebook er dominant på markedet for sociale medier


Bundeskartellamt fastslog, at Facebook havde en markedsandel på mere end 95% (af daglige brugere) og dermed indtog en dominerende position på det tyske marked for sociale medier. Facebooks unikke kombination af data for den enkelte bruger, gjorde det muligt for Facebook at styrke deres markedsposition.Misbrug af Facebooks markedsdominans

 

I følge de tyske konkurrencemyndigheder udgør omfanget af Facebooks indsamling, sammenligning og håndtering af brugerdata et misbrug af Facebooks markedsmagt. En dominerende virksomhed har en særlig forpligtelse til ikke at skade konkurrencen yderligere. Dette kan medføre, at dominerende virksomheder er afskåret fra en bestemt adfærd eller at gennemføre visse handlinger, som ikke ville være misbrug og ikke ville være ulovlig, hvis de var udført af ikke-dominerende virksomheder. Ifølge Bundeskartellamt burde Facebook have taget højde for, at brugerne praktisk talt ikke kan skifte til andre sociale netværk.

 

Derudover konstaterer Bundeskartellamt, at et obligatorisk samtykke til Facebooks brugerbetingelser ikke var et tilstrækkeligt grundlag for en så intensiv databehandling, da det eneste valg, brugeren har, er enten at acceptere den omfattende indsamling, sammenligning og håndtering af data eller at afstå fra at bruge det sociale netværk. I en sådan situation kan brugerens valg ikke betegnes som frivilligt samtykke.

 

Afgørelsens betydning

 

Bundeskartellamt forbyder med afgørelsen Facebook at tvinge brugerne til at acceptere Facebooks ubegrænsede indsamling af data og kombinere disse med brugernes Facebook-konti.

 

Facebook må stadig indsamle data om brugerne fra deres forskellige tjenester. Facebook må dog ikke kombinere disse data og bruge dem på brugerens Facebook-konto, uden at brugerne selv har givet eksplicit samtykke til dette. Facebook må fortsat også indsamle data fra tredjeparter, f.eks. øvrige internetsider og apps. Det vil sige, hvis brugeren eksempelvis trykker på ”synes godt om”, benytter Facebooks ”del” ikon eller benytter sit Facebook-login på andre online-tjenester, kan Facebook indsamle disse data. Facebook må også kombinere data fra tredjeparter, herunder brugerens færden på hjemmesider, selv hvor der ikke interageres med Facebooks funktioner, hvis brugeren har givet tydeligt samtykke.

 

Facebooks adfærd er, ifølge Bundeskartellamt, frem for alt misbrug af deres markedsposition. Virksomheder må ikke anvende dataindsamlingsmetoder til skade for den modsatte side af markedet, dvs. i dette tilfælde forbrugerne, der benytter Facebook. Dette gælder blandt andet, hvis indsamlingsmetoden også hæmmer konkurrenter, som ikke er i stand til at indsamle samme data eller samme mængde af data.

 

Data er i dag en afgørende faktor i konkurrencen. I Facebooks tilfælde er de afgørende for etableringen af virksomhedens dominerende stilling. På den ene side er der en gratis service til brugerne. På den anden side øges tiltrækningskraften og værdien af reklamepladserne med mængden og detaljen af brugerdata. Det er derfor netop inden for dataindsamling og dataanvendelse, hvor Facebook som dominerende firma skal overholde de gældende regler og love i Tyskland og Europa.

 

Bundeskartellamt har arbejdet tæt sammen med ledende persondatabeskyttelsesmyndigheder med at præcisere de pågældende databeskyttelsesproblemer i forbindelse med sagen om Facebook. Bundeskartellamt har i den forbindelse konstateret, at Facebooks brugerbetingelser og den måde og omfang, som de indsamler og bruger data på, er i strid med de europæiske persondatabeskyttelsesregler.

 

Da Facebooks ageren er i strid med persondataforordningen, og da persondataforordningen kan håndhæves effektivt, kunne databeskyttelsesreglerne have adresseret situationen tilstrækkeligt. Siden 2006 har det været et grundlæggende princip i konkurrenceretten, at spørgsmål vedrørende oplysningers følsomme karakter ikke som sådan vedrører konkurrenceretten. Når der er tilstrækkelige regler til stede, der regulerer de følsomme oplysninger, er der ikke behov for konkurrenceretlig indblanding. Bundeskartellamts beslutning om at meddele Facebook et forbud hjemlet i forbuddet mod misbrug af dominerende stilling er derfor et sidespring fra etableret EU-praksis. Det kan derfor ikke udelukkes, at overtrædelser af persondatareglerne i fremtiden kan anskues som konkurrenceretlige overtrædelser også.

Indlæg af
Jesper Kruse  Markvart

Jesper Kruse Markvart

Advokat, LL.M. in Competition Law and Economics Læs mere
Mette Norrild

Mette Norrild

Juridisk assistent, IPR-sagsbehandler - kontraktret (på barsel) Læs mere