Retten annullerer milliardbøde til Intel | Nyt fra Focus Advokaters afd. for konkurrenceret

Retten annullerer milliardbøde til Intel

Nyt fra Focus Advokaters afd. for konkurrenceret, den 11.5.2022

Retten annullerer milliardbøde i sag om loyalitetsskabende rabatter

Retten (EU-Domstolens første instans) har den 26. januar 2022 annulleret EU-Kommissionens afgørelse om, at Intel, der producerer mikrochips, har misbrugt deres dominerende stilling ved at anvende loyalitetsskabende rabatter over for producenter og forhandlere.

Sagens baggrund

Intel blev af EU-Kommissionen i 2009 idømt en bøde på EUR 1,06 milliarder for misbrug af dominerende stilling. EU-Kommissionen mente, at Intel i perioden fra 2002 – 2007 havde givet rabatter til en række forhandlere og computerproducenter, blandt andet HP, Dell og Lenovo, som var betinget af, at disse næsten udelukkende anvendte Intels komponenter i deres produkter, hvilket havde til formål at fortrænge Intels konkurrenter fra markedet.

Hent Sparring fra Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret

Hent Sparring fra Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret

Intel indbragte EU-Kommissionens afgørelse for Retten, som i 2014 stadfæstede denne afgørelse. EU-Domstolen har siden besluttet, at Retten ikke havde forholdt sig til, om Intels rabatordninger var egnet til at begrænse konkurrencen på det relevante marked. Afgørelsen skulle derfor genbehandles af Retten. EU-Domstolens dom har vi tidligere skrevet om – se her. Det er denne fornyede behandling, som der nu er faldet dom i.

 

Rettens fornyede afgørelse

Indledningsvist fastslog Retten, at en dominerende virksomheds brug af loyalitetsskabende rabatter som udgangspunkt formodes at være konkurrencebegrænsende, men at der ikke er tale om en type af overtrædelse, der betyder, at EU-Kommissionen kan undlade at undersøge de konkurrencebegrænsende virkninger heraf. Indenfor konkurrenceretten kan myndighederne på visse områder undlade at undersøge de konkurrencebegrænsende virkninger af f.eks. en aftale, hvis denne er tilstrækkelig alvorlig. Retten fastslår, at denne, noget lettere, tilgang for myndighederne, ikke generelt kan bruges ved misbrug af dominerende stilling ved loyalitetsskabende rabatter.

I sagen havde Intel fremlagt beviser, der støttede, at de loyalitetsskabende rabatter ikke var egnet til at fortrænge konkurrenterne fra markedet, og det var derfor op til EU-Kommissionen at foretage en undersøgelse af, om de omtalte rabatter faktisk var egnet til at begrænse konkurrencen, og Intel dermed misbrugte deres dominerende stilling. Dette havde EU-Kommissionen ikke gjort i tilstrækkeligt omfang. Retten konkluderede derfor, at EU-Kommissionens afgørelse ikke kunne danne grundlag for at fastslå, at Intel havde misbrugt sin dominerende stilling ved brug af loyalitetsskabende rabatter.  

EU-Kommissionen har appelleret Rettens afgørelse til EU-Domstolen.

 

Focus Advokater bemærker

Rettens dom indebærer, at der ikke er noget generelt konkurrenceretligt forbud mod eksklusive eller loyalitetsskabende rabatter – heller ikke for dominerende virksomheder. Sådanne rabatordninger udgør dog stadig potentielt misbrug og vil i så fald være ulovlige. Det kræver dog en konkret vurdering af rabatordningernes konkurrencebegrænsende effekt. Den dominerende virksomhed vil fremover få mulighed for at påvise, at rabatordningen slet ikke har en konkurrencebegrænsende effekt, f.eks. hvis lige så effektive konkurrenter stadig kan konkurrere og sælge til priser over marginalomkostningerne. Derudover har eventuelle effektivitetsgevinster også betydning i sager om eksklusive eller loyalitetsskabende rabatter.

 

 

Læs eller genlæs

Se også vores tidligere indlæg om sagen her.


Træk på vores ekspertise

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret. Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten. Vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.

Konkurrenceretlig OPDATERING er et nyere tiltag fra Focus Advokater. Hvert kvartal orienterer vi om de væsentligste nyheder inden for konkurrenceretten. Læs mere om vores nyhedsbrev/tilmelding her.

Indlæg af
Jesper Kruse  Markvart

Jesper Kruse Markvart

Associeret partner, advokat, LL.M. in Competition Law and Economics Læs mere
Kathrine Myltoft Rasmussen

Kathrine Myltoft Rasmussen

Trainee Læs mere