Reglerne om kompensation for mistet provision ved ferieafholdelse

Nyt fra Focus Advokater P/S, den 20.6.2019

Ferietiden er over os - men hvordan er det lige, det er, med ferie for medarbejdere, der har en fast månedsløn og provisionsløn? Få overblikket og vores anbefaling i indlægget her.

Sø- og Handelsretten har fornyeligt - i tre samtidigt behandlede sager om medarbejdere med delvis provisionsløn - truffet afgørelse om, hvorvidt medarbejderne havde opnået ret til kompensation for provision mistet som følge af ferieafholdelse.

Reglerne for kompensation for provision

Det følger af ferielovens § 23, stk. 2, 3. punktum, at en provisionslønnet medarbejder under ferie har krav på en kompensation for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen.

Det fremgår af lovbemærkningerne til ferieloven, at hvis der under den provisionslønnedes ferie indgår provision af indirekte ordrer, eller vedkommende har kunnet tilrettelægge arbejdet således, at ferieafholdelsen ikke påvirker størrelsen af den samlede indtægt, anses den pågældende for at holde ferie med løn. Hvis aflønningen er sammensat af en fast grundløn samt en ikke ubetydelig provision, og arbejdsvilkårene indebærer, at provisionsdelen reduceres som følge af ferieafholdelse - altså hvis ferieafholdelsen påvirker størrelsen af den samlede indtægt, vil den pågældende være berettiget til under ferieafholdelse at kombinere den faste løn med feriegodtgørelse af provisionen i det forudgående optjeningsår.

 

De tre sager

I den ene sag var der tale om en bilsælger, der havde ret til provision i tilfælde, hvor han selv havde genereret et bilsalg og fået købers underskrift på en finansieringsaftale. Der var enighed om, at provisionen var ikke ubetydelig. På den baggrund lagde Sø- og Handelsretten det til grund, at bilsælgerens mulighed for at opnå provision var betinget af, at han var fysisk til stede på arbejdspladsen, og det betød, at ”(…) og arbejdsvilkårene indebærer, at provisionsdelen reduceres som følge af ferieafholdelse (…)”. Sø- og Handelsretten fastslog desuden, at oplysningerne om generelle sæsonudsving i salget af biler ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fratage retten til kompensation efter ferieloven, idet forretningen holdt åben hele sommeren og altså ikke havde perioder med ferielukning. Bilsælgeren havde derfor mistet provision som følge af sin ferieafholdelse, og Sø- og Handelsretten fastslog således, at han havde opnået ret til kompensation i henhold til ferielovens § 23, stk. 2, 3. punktum.

Sø- og Handelsretten fastslog desuden at med hensyn til beregning af kompensation for den mistede provision, så var der ikke godtgjort et grundlag for at fravige princippet om, at kompensationen skal udgøre ret til feriegodtgørelse på 12,5 %.

I den anden sag var der også tale om en bilsælger, og Sø- og Handelsretten kom frem til samme resultat som i ovennævnte sag.

I den tredje sag var der tale om en key account manager beskæftiget med salg af sikringssystemer. Der var enighed om, at provisionen var ikke ubetydelig. Key account manageren var som sælger tildelt et fast enedistrikt med egne kunder. Han modtog også provision af salg til sine kunder, som eventuelt blev aftalt af hans kolleger under hans ferie, samt til dels også af indirekte salg via teknikere. Hans kunder vendte desuden ofte tilbage for at købe ekstra udstyr. I den forbindelse efterspurgte de som regel netop hans viden, og de var ofte også villige til at vente på, at han kom retur fra eventuel ferie. På den baggrund fandt Sø- og Handelsretten, at muligheden for at opnå provision ikke var betinget af, at key account manageren var fysisk til stede på arbejdspladsen, og at hans feriefravær måtte anages kun at have påvirket hans optjening af provision i meget begrænset omfang. Han havde derfor ikke opnået ret til kompensation for provision mistet ved ferieafholdelse.

 

Focus Advokater anbefaler

Hvis man som arbejdsgiver har medarbejdere ansat, der får en fast månedsløn og har mulighed for at få provision, skal man have sig for øje, at medarbejderne kan have ret til kompensation for den ikke-opnåede provision. Vi anbefaler derfor, at man som arbejdsgiver forholder sig til, om konkrete forhold i virksomheden betyder, at medarbejdernes provisionsløn reduceres, når de holder ferie. Er det er tilfældet bør man løbende sørge for at afregne feriegodtgørelse af provisionsløndelen, som medarbejderen herefter kan hæve, når der afholdes ferie.

 

Spørgsmål til ansættelses- og arbejdsforhold

Har du brug for råd og vejledning inden for ansættelsesretlige forhold, er du altid velkommen til at kontakte vores team for ansættelsesret.

Indlæg af
Tine Seehausen

Tine Seehausen

Partner, advokat (L), Cand.merc.aud, LLM in VAT and indirect tax Læs mere