Regeringen skærper fokus på sexchikane

Regeringen skærper fokus på sexchikane

Af: Tine Seehausen og Kristina Juul Nielsen, Focus Advokater P/S, den 12.9.2018

Nyt lovforslag vil hæve erstatning for sexchikane

Det skal være nemmere at forstå ligebehandlingsloven og følge den, og erstatningen for seksuelle krænkelser skal hæves. Dette er hovedtrækkene i regeringens lovforslag af 31.8.2018.

Fri omgangstone kan ikke undskylde sexchikane

Efter ligebehandlingslovens § 1, stk. 4, betragtes sexchikane som forskelsbehandling pga. køn og er derfor forbudt. Det fremgår endvidere af ligebehandlingslovens § 4, at enhver arbejdsgiver, der beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår arbejdsvilkår. Dette gælder også ved afskedigelse. Med lovforslaget foreslås § 4 ændret, så det kommer til at fremgå, at lige arbejdsvilkår også omfatter forbud mod sexchikane.

Regeringen ønsker med ændringen af § 4 at præcisere, at en ”afslappet” eller ”fri” omgangsform på en arbejdsplads ikke betyder, at man som medarbejder skal finde sig i en krænkende adfærd, som ville blive anset for uacceptabel, hvis omgangstonen havde været mere professionel eller restriktiv. Omgangstonen på en arbejdsplads er ikke den enkelte medarbejders valg, og den bør derfor ikke indgå i vurderingen af, om ligebehandlingslovens forbud mod seksuel chikane er overtrådt.

Med lovforslaget vil der ikke længere herske tvivl om, at seksuel chikane er ulovligt. Arbejdsgivere har en forpligtelse til at sikre, at der ikke finder sexchikane sted, og med ændringen af ligebehandlingsloven bliver arbejdsgiverne tvunget til at se kritisk på den kultur, der er på arbejdspladsen og sikre, at der gribes ind, hvis der finder krænkelser sted. Herudover er det klart, at arbejdsgivere heller ikke må udsætte deres medarbejdere for chikane.


Udsigt til større godtgørelse

Ansatte, der har været udsat for seksuel chikane, skal fremover have en højere godtgørelse. Det mener regeringen, der med lovforslaget vil hæve godtgørelsen i sexchikanesager med 1/3 i forhold til det nuværende godtgørelsesniveau.

Efter ligebehandlingslovens § 14 kan personer, hvis rettigheder er krænkede ved overtrædelse af blandt andet § 4 tilkendes en godtgørelse. Arbejdsgiveren kan blive ansvarlig, hvis ikke der gribes ind i en situation, hvor en kollega udsætter en medarbejder for sexchikane, eller hvis arbejdsgiveren selv udsætter en medarbejder for chikanen. Med lovforslaget foreslås § 14 ændret, så det, der i bestemmelsen gives mulighed for, er at hæve godtgørelsesniveauet med henvisning til, at der er sket overtrædelse af ligebehandlingslovens forbud mod seksuel chikane.


Focus Advokater bemærker

Med baggrund i lovforslaget er det vigtigt, at man som arbejdsgiver er på forkant og udarbejder retningslinjer på arbejdspladsen, som indskærper, at sexchikane og anden chikane, hvor en kollega bliver krænket eller føler sig truet, ydmyget etc., ikke tolereres. Dette kan eventuelt indsættes som et afsnit i arbejdspladsens personalehåndbog.

Har du brug for råd og vejledning inden for ansættelses- og arbejdsforhold, er du altid velkommen til at kontakte Focus Advokaters team for ansættelsesret.

Indlæg af
Tine Seehausen

Tine Seehausen

Partner, advokat (L), Cand.merc.aud, LLM in VAT and indirect tax Læs mere
Kristina Juul Nielsen

Kristina Juul Nielsen

Advokatfuldmægtig Læs mere