Nyt netværk for ejendomsinvestorer i Trekantområdet

Nyt fra Focus Advokater den 4.10.2019

Nyt netværk for ejendomsinvestorer i Trekantområdet

Det går rigtig stærkt i øjeblikket med befolkningstilvæksten, byggeri, modernisering, byfortætning, byudvikling mv. i hele Trekantområdet. Der er et behov for et forum, hvor private ejendomsinvestorer og ejendomsudviklere kan mødes og få faglig indspark og faglig sparring.

BDO, KLH Erhverv og Focus Advokater P/S har i samarbejde etableret et nyt lokalt netværk, som på et højt fagligt og praktisk niveau samler lokale store og mellemstore ejendomsinvestorer og -udviklere til en drøftelse af aktuelle temaer og problemstillinger inden for fast ejendom.

Her kan medlemmerne bl.a. udvikle kendskab til nye samarbejdspartnere og arrangørerne vil bidrage med indlæg af dels faglig og dels aktuel karakter. Første møde blev afholdt i dag, fredag d. 4. oktober 2019 i Kolding, hvor bl.a. Koldings borgmester Jørn Pedersen kom og holdte et indlæg.

Julie Aagaard Rytter fra Focus Advokater udtaler ”Med den rivende udvikling der sker inden for fast ejendom i Trekantområdet, ønsker vi at højne niveauet for faglig vidensdeling inden for fast ejendom og tilbyde lokale ejendomsinvestorer og –udviklere et netværk, hvor de bliver opdateret på aktuelle emner, som i sidste ende kan fremme ejendomsudviklingen”.

Erhvervsmægler fra KLH Erhverv, Kim Lange fortsætter ”Det vil ligeledes være et forum, hvor vi kan diskutere byudvikling og drøfte, hvordan investorer og udviklere bedst kan påvirke udviklingen i området”.

”Alle, der arbejder med udlejning af fast ejendomme, ved, at der er mange love og regler at holde styr på. Men også mange muligheder. Trekantområdet er i konkurrence med byer som Århus, Odense og København om tiltrækning af virksomheder og indbyggere. Vi vil gerne komme med relevante input fra øverste hylde hver gang netværket mødes” siger Henrik Paulsen fra BDO, der er én af de tre initiativtagere til netværket. 

For yderligere information kontakt advokat Julie Aagaard Rytter, jar@focus-advokater.dk eller tlf. 42730050. 

De tre initiativtagere til netværket: Henrik Paulsen, Julie Aagaard Rytter og Kim Lange

De tre initiativtagere til netværket: Henrik Paulsen, Julie Aagaard Rytter og Kim Lange

 

 

Er du interesseret i at høre om netværket for ejendomsinvestorer i Trekantområdet, så kontakt Julie Aagaard Rytter, tlf. 42730050.
Indlæg af