Nye vilkår for iværksættere

Nyt fra Focus Advokater P/S, den 12.4.2019

Nyt lovforslag sætter en stopper for etablering af iværksætterselskaber

Folketinget har nu vedtaget lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. Dette betyder, at iværksætterselskaber, også kendt som IVS’er eller 1-krone selskaber, afskaffes, og at minimumskapitalen for anpartsselskaber nedsættes.

Ændringen træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Det skyldes, at der er risiko for spekulation i forhold til massestiftelser af iværksætterselskaber.

I dette indlæg samler vi op på konsekvenser og alternative muligheder for virksomhedsstiftelse – både for dig, der er etableret, og kommende iværksætter.

 

Hvorfor afskaffe iværksætterselskaber?

Muligheden for at stifte iværksætterselskaber blev indført den 1.1.2014. Baggrunden var et ønske om at sænke adgangsbarriererne for at drive virksomhed med begrænset hæftelse. Samtidig ønskede man at fastholde et højt gennemsigtighedsniveau i forhold til virksomhedsdrift og økonomiske forhold.

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 17.9.2018 en analyse af brugen af iværksætterselskaber i Danmark. Det var på den baggrund, der blev fremsat forslag om afskaffelse af muligheden for at stifte iværksætterselskaber. Det fremgår blandt andet af analysen, at iværksætterselskaberne i et større omfang end forventet har resulteret i en forhøjet risiko for svig. Efter indførslen af iværksætterselskaber er der sket en stigning i antallet af selskaber, der sendes til tvangsopløsning. Det har betydet forøgede omkostninger for skifteretterne samt øgede omkostninger for Erhvervsstyrelsen og skatteforvaltningen.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg allerede har et iværksætterselskab?

Lovændringen indeholder en overgangsordning, hvor alle iværksætterselskaber, der er stiftet før lovens ikrafttræden, får 2 år til at blive omdannet til et anpartsselskab. Er du godt i gang med din virksomhed, kan det være en oplagt mulighed til at vise omverdenen, at din virksomhed vækster.

 

Få styr på praktikken i overgangsordningen

Iværksætterselskaber, der er stiftet før lovens ikrafttræden, har 2 år til på selskabets generalforsamling at beslutte, at selskabet skal omdannes til et anpartsselskab samt evt. at træffe beslutning om kapitalforhøjelse for at kunne opnå en selskabskapital på minimum 40.000 kr. Det er i forbindelse med omregistreringen en betingelse, at selskabet får udarbejdet en erklæring om, at kapitalen er til stede. Erklæringen skal indleveres til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med omregistreringen i Erhvervsstyrelsens IT-system. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selskabet risikerer at blive tvangsopløst, hvis selskabet ikke har den påkrævede selskabskapital.

 

Forskellen mellem IVS og ApS i praksis

Udover kapitalindskuddet er der ikke stor forskel på virksomhedstyperne iværksætterselskab (IVS) og anpartsselskab (ApS). Du kommer ikke til at hæfte personligt for virksomhedsgæld i et anpartsselskab, og selskabets årsrapport skal fortsat offentliggøres.

 

Selskabskapitalen for anpartsselskaber nedsættes

For fortsat at sikre iværksætteres muligheder for opstart af virksomhed er minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

 

Vores anbefaling

Med den nye lovændring bliver det et krav, at iværksætterselskaber omregistreres inden for en overgangsperiode på 2 år. Alle iværksætterselskaber bør derfor overveje en omstrukturering til en anden selskabsform, eksempelvis til ApS eller A/S. Overvej allerede nu, hvordan den påkrævede selskabskapital kan etableres. Vi hjælper dig gerne med at lægge en plan herunder omdannelse af dit iværksætterselskab.

 

Brug os som sparringspartner

Focus Advokater samarbejder med flere startup- og innovationsnetværk på Fyn og er bl.a. hovedpartner for årets Award. Vi har bred erfaring med rådgivning af både nye og etablerede virksomheder. Netop derfor har vi sammensat et særligt tilbud til iværksættere, som du kan læse mere om nedenfor.

 

Skal vi hjælpe din virksomhed videre?

Skulle du have spørgsmål til indlægget eller brug for uddybning af ændringerne, er du velkommen til at kontakte vores start-up-team. Du kan også hente hjælp i forbindelse med omregistrering af dit selskab og rådgivning herom. Kontakt os til en uforpligtende snak og bemærk vores særlige tilbud til start-ups, med fordelagtig pris på stiftelse af selskab og 30. min gratis rådgivning.

 

Indlæg af